Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh na zlepšenie motivačného systému v podniku Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
  Pokrývková Stanislava  Šaturová Katarína (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  motivácia motivačný systém pracovná motivácia motivation system motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58125
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zlepšenia systému získavania, výberu a adaptácie zamestnancov v Elster, s.r.o. Stará Turá
  Mittáková Elena  Šaturová Katarína (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  personálny manažment získavanie zamestnancov výber zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58152
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh na zlepšenie motivačného systému v SONY Slovakia spol. s r.o. Nitra
  Kinčeová Mária  Šaturová Katarína (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58238
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zlepšenie adaptačného procesu zamestnancov v Slovenských lodeniciach Komárno, a.s.
  Kissová Eva  Šaturová Katarína (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program personnel management adaptation personálny manažment adaptácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58161
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh na zlepšenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku ŽSR, š.p.
  Mašán Daniel  Šaturová Katarína (XXX)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58128
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov v EDEL VENT, s.r.o., Levice = The proposal evaluation system, improving staff EDEL VENT, sro, Levice : Diplomová práca
  Furinda Karol  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 83 s Príloha, 1 CD-ROM
  hodnotenie zamestnancov personálny manažment kritériá hodnotenia Metódy hodnotiace
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zlepšenia systému hodnotenia zamestnancov v Techklima, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom = The suggestion for improvement of system of evaluation of establishment in Techlima, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom : Diplomová práca
  Morongová Martina  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 88 s Prílohy, 1 CD-ROM
  manažment ľudských zdrojov personálny manažment hodnotenie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zlepšenia systému získavania a výberu zamestnancov v Enermont, s. r. o., Bratislava = The proposal of the improvments of the system of obtaining and selection of the employees in the Enermont, s. r. o., Bratislava : Diplomová práca
  Martinusová Veronika  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 89 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment zamestnanci uchádzač o zamestnanie získavanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh zlepšenia systému získavania a výberu zamestnancov v EUROMOTOR, s.r.o., Banská Bystrica = Proposal improvement of a method for searching and selection of employees in EUROMOTOR, s.r.o., Banská Bystrica : Diplomová práca
  Belková Eva  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 80 s Príloha, 1 CD-ROM
  získavanie pracovníkov výber pracovníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh zlepšenia systému získavania zamestnancov v ADTOOL, s. r. o., Považská Bystrica = Proposal of improvement measures of the recruitment system in company ADTOOL, s. r. o. Považská Bystrica : Diplomová práca
  Gažur Štefan  Šaturová Katarína (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 62 s Príloha, 1 CD-ROM
  riadenie ľudských zdrojov získavanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha