Výsledky vyhľadávania

 1. Digitálne technológie v hodnotení a postoje študentov / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin
  XXXII Didmattech 2019 . S. 1-7
  e-hodnotenie matematika digitálne technológie
  http://didmattech.truni.sk/2019/proceedings/#misutova-ea
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Improving teaching of mathematics through data mining and learning analytics / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin
  INTED 2019 . S. 0786-0791
  mathematics learning analytics
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Automatizácia odčerpávania odpadovej vody vo výrobe
  Benkovič Branislav ; 066000  Mišútová Mária ; 066000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138821
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Validity of during-term e-assessment / aut. Martin Mišút, Mária Mišútová
  Mišút Martin  Mišútová Mária ; 066000
  INTED 2017 . online, s. 2812-2820
  validity mathematics
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=D5QKZDp7uA82zbRT8Wi&page=1&doc=1
  https://library.iated.org/view/MISUT2017VAL
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Grafické formáty fotografií a komprimovanie dát
  Čuboň Tomáš ; 066000  Mišútová Mária ; 066000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129230
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Software solution improving productivity and quality for big volume students' group assessment process / aut. Martin Mišút, Mária Mišútová
  Mišút Martin  Mišútová Mária ; 066000
  International Journal of Emerging Technologies in Learning . Vol. 12, iss. 4 (2017), s. 175-190
  assessment automation mathematics
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018399818&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=software+solution+improving+productivity&st2=misut&sid=EAB9E715B08A176E112EFCBD934F2927.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a30&sot=b&sdt=b&sl=55&s=TITLE-ABS-KEY%28software+solution+improving+productivity%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Examination of some factors that may impact on students´attitude on e-assessment / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin
  Conference Proceedings : EDULEARN17. 9th International Conference on Education and New Learning Technologies : . S. 8168-8176
  e-assessment attitude mathematics Digital technology
  https://library.iated.org/view/MISUTOVA2017EXA
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Analýza grafických formátov videa z hľadiska umiestnenia na web stránkach
  Petrášová Róberta ; 066000  Mišútová Mária ; 066000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105677
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh a realizácia e-revue
  Kadlečík Martin ; 066000  Mišútová Mária (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121004
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Selected issues of digital technology usage in mathematics education of engineers / aut. Mária Mišútová, Martin Mišút ; Ján Čižmár, Veronika Stoffová, Peter Závodný
  Mišútová Mária ; 066000  Mišút Martin Čižmár Ján (rec.) Stoffová Veronika (rec.) Závodný Peter (rec.)
  1st ed.
  Köthen, Germany : Hochschule Anhalt, 2015 . - 185 p.
  ISBN 978-3-86011-085-0
  matematika vysokoškolské vzdelávanie
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha