Výsledky vyhľadávania

 1. Laboratórium vysokých napätí Katedry elektroenergetiky FEI STU v Bratislave
  Ondrejka Vladimír ; E130  Šandrik Pavol ; E130
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 13, č. 3 (2007), s.44-46
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Význam rozpoznávania výbojovej činnosti izolačných systémov
  Kment Attila ; E020  Vojtek Martin ; E130 Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.31-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Meranie frekvenčných závislostí dielektrických paramentrov izolačných systémov
  Ondrejka Vladimír ; E130  Kment Attila ; E020 Vojtek Martin ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.33-34
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Izolačný systém generátorov - diagnostická starostlivosť
  Šandrik Pavol ; E130  Ondrejka Vladimír ; E130 Vojtek Martin ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.29-30
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dielectric Spectroscopy in Time and Frequency Domain
  Ondrejka Vladimír ; E130  Turanský Ľubomír Kment Attila ; E020
  6th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines : . s.316-320
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Dielectric Spectroscopy - Differences and Dependences
  Ondrejka Vladimír ; E130  Turanský Ľubomír Kment Attila ; E020
  WSEAS Transactions on Power Systems . Vol. 1, No. 11 (2006), s.1976-1980
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Dielektrická spektroskopia v časovej a frekvenčnej oblasti
  Ondrejka Vladimír ; E130  Turanský Ľubomír Kment Attila ; E020
  Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : . s.220-223
  dielektrická spektroskopia dielectric spectroscopy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Simulation of Partial Discharges
  Kment Attila ; E020  Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : . s.105-108
  čiastkové výboje štatistické operátory počítačová simulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Elektrotechnik
  Jahn Peter ; E250  Bojna Ivan ; E040 Šály Vladimír ; E020 Syrová Lívia ; E040 Bittera Mikuláš ; E040 Kováč Karol ; E040 Boháč Milan ; E130 Lelák Jaroslav ; E020 Ondrejka Vladimír ; E130 Klug Ľudovít ; E120 Hüttner Ľudovít ; E020 Borba Ladislav ; E120 Gašparovský Dionýz ; E020 Kopča Miroslav ; E020 Šturcel Ján ; E1110 Veselovský Ján ; E180 Hučko Branislav ; E180 Goga Vladimír ; E020 Poljovka Peter ; E020
  Bratislava : FEI STU, 2006 . - 336 s
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. Rozbor možnosti automatického rozpoznávania výbojovej činnosti
  Vojtek Martin ; E130  Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130 Šimkovič E.
  Diagnostika '05 : . s.94-97
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok