Výsledky vyhľadávania

 1. Adjustment of threshold voltage in AlN/AlGaN/GaN high-electron mobility transistors by plasma oxidation and Al2O3 atomic layer deposition overgrowth
  Gregušová Dagmar  Jurkovič M. Haščík Štefan Blaho Michal Seifertová A. Fedor Ján Ťapajna Milan Fröhlich Karol Vogrinčič Peter ; E030 Liday Jozef ; E030 Derluyn J. Germain M. Kuzmík Ján
  Applied Physics Letters . Vol. 104, Iss. 1 (2014), Art. No. 013506
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Gadolinium Scandate: Next Candidate for Alternative Gate Dielectric in CMOS Technology?
  Fröhlich Karol  Fedor Ján Kostič Ivan Maňka Ján Ballo Peter ; E060
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 62, No. 1 (2011), s.54-56
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Switching Magnetization Magnetic Force Microscopy — An Alternative to Conventional Lift-Mode MFM aut. Vladimír Cambel, Dagmar Gregušová, Peter Eliáš, Ján Fedor, Ivan Kostič, Ján Manka, Peter Ballo
  Cambel Vladimír  Gregušová Dagmar Eliáš Peter Fedor Ján Kostič Ivan Manka Ján Ballo Peter ; E060
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 62, No. 1 (2011), s. 37-43
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. New approaches in scanning probe microskopy for magnetic field imaging : Obhaj. 5.10.2004, čís. ved. odb. 26-13-9
  Fedor Ján  Cambel Vladimír (škol.)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2004 . - 96 s
  elektronika magnetické pole
  monografia
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Galvanomagnetické vlastnosti vybraných širokopásmových III - V polovodičov
  Fedor Ján  Hasenöhrl Stanislav (škol.) Breza Juraj (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 54 s príl.
  elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha