Výsledky vyhľadávania

 1. Trajectories of territorial development. Recenzia na: Trajektórie územného rozvoja.Ed.:D.Petríková - M. Finka.Bratislava ROAD 2006
  Gindlová Daniela ; A0980 
  XXX
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 2. Rice and Decline of Industry in Central and Eastern Europe
  Gindlová Daniela ; A0980 
  ALFA : . roč.9, č.2/U (2005), s.31-32
  Rice and Decline of Industry in Central and Eastern Europe
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Hodnotový svet človeka
  Gindlová Daniela ; A0980 
  Priestorové plánovanie, etika a náboženstvo II.Planning, ethics, and religion II. . s.17-27
  etika
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Sociálne a ekonomické aspekty priestorového rozvoja/Socio-economic aspects of spatial development
  Gindlová Daniela ; A0980  Kusý Ivan ; A400
  Bratislava : FA STU- ROAD, 2001 . - 476 s
  ISBN 80-88999-06-5
  priestorové plánovanie urbanizmus
  skriptá
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR7100
  kniha

  kniha

 5. Úlohy centier pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v SR
  Belčáková Ingrid ; A7170  Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440
  ALFA . č.1 (1999), s.86-89
  centrá EIA úloha centier
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 6. Účasť verejnosti v procese EIA : Postavenie verejnosti ako subjektu v procese EIA
  Gindlová Daniela ; A0980  Petríková Dagmar ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Huba Mikuláš ; E010
  Životné prostredie . Roč.32, č.1 (1998), s.77-81
  proces posudzovania účasť verejnosti
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 7. Európska politika v regionálnom a miestnom plánovaní
  Belčáková Ingrid ; A7170  Scholich Dietmar Wood B. Tucny Jan Roch Isolde Finka Maroš ; A440 Kusý Ivan ; A400 Gindlová Daniela ; A0980 Holmanová Anna ; A0900 Strussová Mária Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Road, 1998 . - 130
  ISBN 80-967511-2-3
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 8. Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach železníc Slovenskej republiky
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440 Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440 Piatrik Milan ; C6290 Úradníček Štefan
  Bratislava : STU, 1997 . - 108
  ISBN 80-227-0983-2
  životné prostredie ochrana tvorba železnice
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 9. Metodická príručka k zákonu NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Časť: Účasť verejnosti v procese posudzovania
  Mocik Anton  Belčáková Ingrid ; A7170 Gindlová Daniela ; A0980 Kusý Ivan ; A400 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : MŽP SR, 1995
  účasť verejnosti proces posudzovania životné prostredie
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 10. Manuál k účasti verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania : Súčasný stav a výhľad do budúcnosti SR
  Belčáková Ingrid ; A7170  Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440
  Budapest : Reed Consumer Books Limited, 1994 . - 149 s
  ISBN 963 04 4196 9
  životné prostredie ekologická architektúra
  príručka
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  P2 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha