Výsledky vyhľadávania

 1. Základní přehled využívaní finanční a ekonomické analýzy v podnicích z odvětví kovovýroba, hutnictví a strojírenství operujících ve Slovenské republice / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan  Pastýr Andrej ; 064000
  Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : . S.10-18
  finančná analýza pomerové ukazovatele predikčné modely
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Horizonty podnikateľského prostredia II. Business environment horizons II : vedecká konferencia, 8.november 2013, Bratislava
  Kajanová Jana (ed.) ; R2020  Baran Dušan (rec.) ; C240 Zatrochová Monika (rec.) ; 902024
  1. vyd
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013 . - 295 s
  ISBN 978-80-223-3498-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 3. Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére
  Luco Silver ; M4000  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  priemyselné manažérstvo Industrial Management controlling riadenie ekonomika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54856
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2011
  priemyselné manažérstvo Industrial Management key performance indicators performance management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54855
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh metodiky finančno-ekonomickej analýzy podniku pre malé a stredné podniky : Dizertačná práca
  Horváthová Silvia ; M4000  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 161 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45875
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Význam riadenia pracovného výkonu pre výkonnosť firiem v podnikovej praxi = Importance of Labour Efficiency Management for Company Performance in Practice : Dizertačná práca
  Ilavský Martin ; M4000  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 135 s príl.
  performance management riadenie výkonnosti výkonnosť podniku motivácia manažment
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza implementácie podsystému riadenia controlling v podnikovej sfére = The Analysis of Controlling Management Subsystem Implementation : Dizertačná práca
  Luco Silver ; M4000  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 165 s
  controlling projektové riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky zavádzania logistických koncepcií v manažérstve výroby malých a stredných priemyselných podnikov = Methodology proposal of logistic conceptions implementation in the production management of small- and medium-size industrial enterprises : Dizertačná práca
  Kuperová Martina ; C240  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 157 s príl
  logistika logistické systémy
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Aplikácia reengineeringu na úrovni malých a stredných podnikov : Dizertačná práca
  Mikloš Martin ; M190  Baran Dušan (škol.) ; C240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 145 s autoreferát
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Finančno-ekonomická analýza podniku v paxi
  Baran Dušan ; C240  Pálfy A. Čvančarova Zuzana Olejník Pavol
  2. vyd.
  Bratislava : IRIS, 2008 . - 132 s
  ISBN 978-80-89238-13-2
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha