Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh rôznych druhov vývaru vodného diela a ich porovnanie
  Hrotková Soňa  Hulík František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering výpočty calculation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62208
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnostný priepad na vodných dielach
  Feja Jozef  Hulík František (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management projection
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53887
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. 3D modelovanie rýchlostného poľa v blízkosti malej vodnej elektrárne Dobrohošť
  Květon Radomil ; V170  Hulík František Cabadaj Roman ; V170 Rumann Ján ; V170
  XII.mezinárodní vědecká konference.Brno,20.-22.4.2009 : . s.105-108
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Posúdenie niektorých ekologických dopadov na VD pomocou 2D-modelu
  Hulík František 
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hydraulický výskum MVE Dobrohošť
  Květon Radomil ; V170  Hulík František Cabadaj Roman ; V170 Rumann Ján ; V170
  Lidé, stavby a příroda 2008 : . s.156-161
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hydrotechnické podklady pre navrhovanie malých vodných stavieb
  Hulík František 
  Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia : . s.277-280
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vodné diela na Slovensku : Pomôcka na odbornú exkurziu
  Dušička Peter ; V170  Hulík František Šulek Peter ; V170
  2.preprac.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 60 s.;schémy
  ISBN 80-227-2386-X
  vodná stavba priehrada vodné elektrárne
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF4100
  kniha

  kniha

 8. MVE Prečín : Rekonštrukcia odberného objektu
  Hodák Tomáš  Dušička Peter ; V170 Hulík František
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 12 s
  small hydro power plant hydropower potential reconstruction hydroenergetický potenciál rekonštrukcia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Kapacitné krivky objektov Vážskych VE a ich vplyv na manipuláciu
  Hulík František 
  Mezinárodní vodohospodářské kolokvium konané v rámci konference Lidé, Stavby a Příroda : . s.49-51
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Výpočet rýchlostného poľa prúdenia vody v oblasti vodných diel-aplikácia na VD Kráľová
  Hulík František 
  Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia : . s.261-266
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok