Výsledky vyhľadávania

 1. Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel / aut. Mourad Keddam, Mária Hudáková, Jana Ptačinová, Roman Moravčík, Peter Gogola, Zuzana Gabalcová
  Keddam Mourad  Hudáková Mária ; 061000 Ptačinová Jana ; 061000 Moravčík Roman ; 061000 Gogola Peter ; 061000 Gabalcová Zuzana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Surface Engineering . Vol. 37, iss. 4 (2021), s. 445-454
  boronizing borides microstructure microhardness
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02670844.2020.1781377
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Výskum vybratých procesov spevňovania povrchových vrstiev a možnosti ich aplikácie na zvyšovanie životnosti zápustiek / aut. Jozef Bílik, Mária Hudáková
  Bílik Jozef ; 063400  Hudáková Mária ; 061000
  Kovárenství . č. 73 (2021), s. 26-30
  povrchová vrstva spevňovanie dynamické guľôčkovanie boridovanie surface layer
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Effect of sub-zero treatments and tempering on corrosion behaviour of Vanadis 6 tool steel / aut. Peter Jurči, Aneta Bartkowska, Mária Hudáková, Mária Dománková, Mária Čaplovičová, Dariusz Bartkowski
  Jurči Peter ; 061000  Bartkowska Aneta Hudáková Mária ; 061000 Dománková Mária ; 061000 Čaplovičová Mária ; 902640 Bartkowski Dariusz
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 14, iss. 13 (2021), s.1-24
  vanadis 6 ledeburitic steel sub-zero treatment microstructure Corrosion resistance potentiodynamic polarisation
  https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3759/htm
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele
  Jurina Filip ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151373
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. The influence of laser processing on microstructure and selected properties of the diffusion boronized layers produced on tool steel for metal / aut. A Bartkowska, Peter Jurči, Mária Hudáková, D Bartkowski, D Przestacki, Martin Kusý, M Kurík
  Bartkowska A.  Jurči Peter ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Bartkowski D. Przestacki D. Kusý Martin ; 061000 Kurík M.
  METAL 2020 : . S. 295-301
  boronized layer laser remelting microhardness microstructure wear resistance
  https://www.confer.cz/metal/2020/3481-the-influence-of-laser-processing-on-microstructure-and-selected-properties-of-the-diffusion-boronized-layers-produced-on-tool-steel-for-metal-forming
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Characterization of Microstructure and Fracture Performance of Boronized H11 Grade Hot-Work Tool Steel / aut. Peter Jurči, Mária Hudáková
  Jurči Peter ; 061000  Hudáková Mária ; 061000
  Materials Performance and Characterization . Vol. 9, iss. 3 (2020), s.339-357
  hardness microstructure powder boronizing toughness
  https://www.researchgate.net/publication/341315601_Characterization_of_Microstructure_and_Fracture_Performance_of_Boronized_H11_Grade_Hot-Work_Tool_Steel
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Microstructure and microhardness of powder boronized vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . S. 73-84
  powder boronizing vanadis 6 ledeburitic steel microstructure microhardness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
  Ondrejička Adam ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153172
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok / aut. Jozef Bílik, Mária Hudáková
  Bílik Jozef ; 063400  Hudáková Mária ; 061000
  Kovárenství . č. 68 (2019), s. 101-104
  mechanické spevňovanie boridovanie povrchová vrstva
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 10. The effect of conventional heat treatment and sub-zero treatment in liquid nitrogen on corrosion resistance of Vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, A Bartkowska, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Bartkowska A. Jurči Peter ; 061000
  METAL 2019 : . S. 867-873
  Corrosion resistance liquid nitrogen Sub-zero treatment vanadis 6 ledeburitic steel
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079417939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60c60860e670e306da80468369d79c4d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602987461%29&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok