Výsledky vyhľadávania

 1. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok / aut. Jozef Bílik, Mária Hudáková
  Bílik Jozef ; 063400  Hudáková Mária ; 061000
  Kovárenství . č. 68 (2019), s. 101-104
  mechanické spevňovanie boridovanie povrchová vrstva
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 2. Microstructure and microhardness of powder boronized vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . S. 73-84
  powder boronizing vanadis 6 ledeburitic steel microstructure microhardness
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
  Ondrejička Adam ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153172
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Kvantifikácia karbidických fáz v kryogénne spracovanej Cr - V ledeburitickej oceli
  Hliva Rastislav ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138447
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. The influence of the laser beam fluence on change in microstructure, microhardness and phase composition of FeB-Fe2B surface layers produced on Vanadis-6 steel / aut. A Bartkowska, Peter Jurči, Mária Hudáková, D Bartkowski, Martin Kusý, D Przestacki
  Bartkowska A.  Jurči Peter ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Bartkowski D. Kusý Martin ; 061000 Przestacki D.
  Archives of Metallurgy and Materials . Vol. 63, iss. 2 (2018), s. 791-800
  diode laser boronizing microstructure
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=F6jVp8Tv9r2hmQeO6nD&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných spekaných karbidov
  Slnek Dávid ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132422
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Microstructure and hardness of cold work Vanadis 6 steel after subzero treatment at - 140°C / aut. Juraj Ďurica, Jana Ptačinová, Mária Hudáková, Martin Kusý, Peter Jurči
  Ďurica Juraj ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Hudáková Mária ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Advances in Materials Science and Engineering . Vol. 2018, (2018), s.37509-37509
  https://www.hindawi.com/journals/amse/2018/6537509/
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D388hxFfwl3faKSrZpP&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Náuka o materiáloch I. Návody na cvičenia / aut. Roman Moravčík, Mária Hudáková, Ivona Černičková, Ondrej Bošák ; rec. Otakar Bokůvka, Pavol Švec
  Moravčík Roman ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 Černičková Ivona ; 061000 Bošák Ondrej ; 061000 Bokůvka Otakar (rec.) Švec Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2017 . - 198 s.
  ISBN 978-80-8096-242-5
  náuka o materiáloch nekovové materiály mechanické vlastnosti
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Kinetika oxidácie boridických vrstviev pripravených difúznym boridovaním na oceľovom substráte / aut. Marián Palcut, Jana Ptačinová, Marián Drienovský, Roman Čička, Martin Kusý, Mária Hudáková
  Palcut Marián ; 061000  Ptačinová Jana ; 061000 Drienovský Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Kusý Martin ; 061000 Hudáková Mária ; 061000
  59. medzinárodná galvanická konferencia : . S. 78
  boridovanie
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok