Výsledky vyhľadávania

 1. Progressive methods using plausible tools for production enterprises
  Glos František ; M190 
  Radioelektronika, elektrotechnika i energetika. Tezisy dokladov. Tom 2 : . s.242-243
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Logistika výkonného podniku
  Aláč Patrik  Altufjeva L.A. Božek Pavol ; M6000 Božeková Jana ; M4000 Bucharbajeva L.J. Cibulka Viliam ; M190 Drahňovský Juraj ; M4000 Fidlerová Helena ; M4000 Filippova A.A. Filippov D.V. Glos František ; M190 Hajnik Bartolomej ; M250 Hrdinová Gabriela ; M4000 Chudoba Štefan ; M4000 Hyben Tomáš Jerz Vladimír ; J0070 Klimova N.I. Kňažík Marek ; M6000 Kovaľová Marcela Kubiš Juraj Lenort Radim Prachař Jan Rašner Jaroslav Rybanský Rudolf ; M4000 Sablik Jozef ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Srnka Peter ; M4000 Syč Marek ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Wagner Alfred P. Závadský Ján Malindžák Dušan
  1. vyd
  Trnava : SP SYNERGIA, 2009 . - 633 s
  ISBN 978-80-254-5754-2
  logistika controlling podnik
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - dokument (viac kapitol)
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF34110
  Logistika výkonného podniku

  kniha

 3. Návrh metodiky hodnotenia udržateľnej výkonnosti reverznej logistiky priemyselných podnikov : Doktorandská dizertačná práca
  Glos František ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 202 s príl (autoreferát)
  reverzná logistika environmentálne manažérstvo finančná analýza podniku ekonomická efektívnosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh na zefektívnenie motivačného systému v Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Galanta : Diplomová práca
  Kudácseková Veronika  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 89 s príl., 1 CD-ROM
  motivačné systémy motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie v spoločnosti DELIPRO, s.r.o. : Bakalárska práca
  Belesová Denisa  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD-ROM
  pracovná motivácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Návrh zefektívnenia logistiky vo firme Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo : Diplomová práca
  Bucseková Ildikó  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 72 s príl., 1 CD-ROM
  logistika skladovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh racionalizačných opatrení k zabezpečeniu optimalizácie prepravy medzi závodmi Lom Včeláre a Vápenkou Slavec = Activities of informations management : Diplomová práca
  Šimonová Mária  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  logistika preprava
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh racionalizácie systému plánovania odbytu v podniku Považská cementáreň Ladce, a.s. = Proposal for rationalization of system of sales planning in company Považská cementáreň Ladce, a.s. : Diplomová práca
  Gajdošová Eva  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  odbytová stratégia systém manažérstva kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zabezpečovanie zásob vo firme Old Herold, s.r.o. Trenčín = Project of measures for providing of supplies in company Old Herold, s.r.o. Trenčín : Bakalárska práca
  Kiačik Peter  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD-ROM)
  logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zabezpečenie konkurencieschopnosti firmy Strojstav, a.s. Nové Mesto nad Váhom = Remedy Suggestions for rivalrous of the Strojstav, a.s. firm Nové Mesto nad Váhom : Bakalárska práca
  Polčanová Erika ; M220  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007 . - 56 s 1 CD-ROM
  konkurencieschopnosť
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha