Výsledky vyhľadávania

 1. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 4 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Generel verejného osvetlenia 3.časť Analytická fáza generelu osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Polomová Beata ; 053130
  Světlo : . Roč. 23, č. 2 (2020), s. 39-42
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 3 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 4. Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov
  Beňačková Božena ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146758 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118CFEBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Moderné napínané fasády počítajú zámerne s umelým svetlom / aut. Beata Polomová, Andrea Vargová
  Polomová Beata ; 053130  Vargová Andrea ; 010180
  Světlo : . Roč. 23, č. 3 (2020), s. 50-53
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Generel verejného osvetlenia / aut. Dionýz Gašparovský, Beata Polomová
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Polomová Beata ; 053130
  Slovalux 2019 : . S. 65-78
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Študentský workshop vo Vavrišove / aut. Patrik Baxa, Simona Farkašová, Beata Polomová
  Baxa Patrik ; 053130  Farkašová Simona ; 058180 Polomová Beata ; 053130
  Spektrum : . Roč. 25, č. 11 (2019), s. 44
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 8. Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 56-67
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pamiatková hodnota ako prekážka alebo výhoda bývania v Banskej Štiavnici / aut. Beata Polomová, Katarína Vošková
  Polomová Beata ; 053130  Vošková Katarína ; 053130
  Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century : Sborník z mezinárodní konference / Conference proceedings [elektronický zdroj] . S. 117-124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building / aut. Beata Polomová, Peter Hanuliak, Andrea Vargová
  Polomová Beata ; 053130  Hanuliak Peter ; 010180 Vargová Andrea ; 010180
  Proceedings of the TensiNet Symposium 2019 . S. 526-534
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok