Výsledky vyhľadávania

 1. Topoľčany, Areál starej nemocnice – pamiatková obnova vybraných budov
  Beňačková Božena ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146758 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118CFEBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke I. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 3 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 3. Prezentovanie kultúrnych vrstiev na pamiatke II. / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 26, č. 4 (2020), s. 48-50
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Moderné napínané fasády počítajú zámerne s umelým svetlom / aut. Beata Polomová, Andrea Vargová
  Polomová Beata ; 053130  Vargová Andrea ; 010180
  Světlo : . Roč. 23, č. 3 (2020), s. 50-53
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Generel verejného osvetlenia 4. časť : Analytická fáza generelu osvetlenia 2. časť / aut. Beata Polomová, Dionýz Gašparovský
  Polomová Beata ; 053130  Gašparovský Dionýz ; 032000
  Světlo : . Roč. 23, č. 4-5 (2020), s. 46-49
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Generel verejného osvetlenia 3.časť Analytická fáza generelu osvetlenia
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Polomová Beata ; 053130
  Světlo : . Roč. 23, č. 2 (2020), s. 39-42
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Multifunkčná telocvičňa
  Mačuhová Daniela ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120171 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3181E62AB1E91
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Multifunkčná telocvičňa
  Mikátová Dominika ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128056 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3171F61AB1E91
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Rezidencia veľvyslanca
  Presinszky Kristián ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128203 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3171F65AB1E91
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Poznámky k večernému osvetleniu fasád s tektonickým tvaroslovím / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Bardkontakt 2019. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou / . S. 56-67
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok