Výsledky vyhľadávania

 1. Rezidencia veľvyslanca
  Presinszky Kristián ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128203
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Multifunkčná telocvičňa
  Mikátová Dominika ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128056
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Multifunkčná telocvičňa
  Mačuhová Daniela ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120171
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Pamiatková hodnota ako prekážka alebo výhoda bývania v Banskej Štiavnici / aut. Beata Polomová, Katarína Vošková
  Polomová Beata ; 053130  Vošková Katarína ; 053130
  Dostupné bydlení v 21. století / Affordable housing in 21st century : Sborník z mezinárodní konference / Conference proceedings [elektronický zdroj] . S. 117-124
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Application of atrium tensile structure in historic building. Case study: Daylight modeling of atrium within historic building / aut. Beata Polomová, Peter Hanuliak, Andrea Vargová
  Polomová Beata ; 053130  Hanuliak Peter ; 010180 Vargová Andrea ; 010180
  Proceedings of the TensiNet Symposium 2019 . S. 526-534
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Študentský workshop vo Vavrišove / aut. Patrik Baxa, Simona Farkašová, Beata Polomová
  Baxa Patrik ; 053130  Farkašová Simona ; 058180 Polomová Beata ; 053130
  Spektrum : . Roč. 25, č. 11 (2019), s. 44
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Bratislava, areál Teplárne III - návrh revitalizácie hlavného objektu.
  Tokovicsová Alena ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139718
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Tržnica
  Šmotlák Marek ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112006
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Tržnica
  Šindlerová Iveta ; 053130  Polomová Beata ; 053130 (škol.)
  2018
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120212
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Hlavne nedostať gól ... alebo hlavne nestratiť pamiatkovú hodnotu / aut. Beata Polomová
  Polomová Beata ; 053130 
  Eurostav : . Roč. 24, č. 7-8 (2018), s. 22-25
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok