Výsledky vyhľadávania

 1. CAD/CAM systémy
  Vaský Jozef ; M6000  Nemlaha Eduard ; M6000 Masár Ladislav ; M180
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 255 s
  ISBN 80-227-1882-3
  CAD/CAM počítačové systémy
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4110
  kniha

  kniha

 2. Spracovanie snímok počítačovej tomografie ako základ pre vytvorenie 3D modelu implantátu : Diplomová práca
  Kopáčik Augustín  Masár Ladislav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 65 s abstr. + príl.
  počítačová tomografia modely implantátov Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Systém Pro/ENGINEER ako prostriedok pre počítačom podporovanú výrobu a jeho možnosti v oblasti Internetu : Diplomová práca
  Plevko Jaroslav  Masár Ladislav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 71 s abstr. + CD
  počítačom podporovaná výroba internetové aplikácie Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Určenie hranice oblasti CT snímkov hornej časti stehennej kosti a možnosti jej využitia : Diplomová práca
  Holubek Peter  Masár Ladislav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002
  MTF ; . - 53 s abstr. + CD
  údaje CT šedotónne obrazy Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Automatizácia návrhu tvaru drieku individuálnej TEP bedrového kĺbu pomocou CAD/CAM technológie : Dizertačná práca
  Masár Ladislav ; M180  Vaský Jozef (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002 . - 217 s. + CD rom
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Algoritmus rastúcej elipsy na návrh profilov drieku individuálnej tep bedrového kĺbu. Growing ellipse algorithms for designing of custom hip joint implant shape
  Masár Ladislav ; M180  Kubliha Marian ; M1000 Vaský Jozef ; M6000
  Akademická Dubnica 2002 : . s.77-82
  algoritmus rastúca elipsa
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Návrh tvaru dolnej časti drieku individuálnej TEP bedrového kĺbu podľa algoritmu rastúcej kružnice. Lower part sterm shape proposal of custom hip joint prosthesis according to the growing circle algorithm
  Masár Ladislav ; M180  Kubliha Marian ; M1000 Vaský Jozef ; M6000
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.333-338
  algoritmus kružnica
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Návrh tvaru drieku individuálnej TEP bedrového kĺbu pomocou algoritmov so statickým výpočtom parametrov. Stem shape proposal of custom hip joint prosthesis using static parameters computing algorithms
  Masár Ladislav ; M180  Vaský Jozef ; M6000
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.339-344
  algoritmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Spracovanie CT snímok pre návrh a výrobu individuálnej TEP bedrového kĺbu
  Vaský Jozef ; M6000  Masár Ladislav ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 2, č. 1 (2002), s.7
  CT snímky
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Použitie algoritmu rastúceho oválu s korekciou veľkosti na generovanie profilov drieku individuálnej totálnej endoprotézy bedrového kĺbu. Using growing oval algorithm with size correction for custom hip joint prosthesis stem profile generation
  Vaský Jozef ; M6000  Masár Ladislav ; M180 Kubliha Marian ; M1000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 13 (2002), s.117-121
  algoritmus korekcia veľkosti
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok