Výsledky vyhľadávania

 1. Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt MIRA
  Lormusz Juraj ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145287
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Pőthe Gergely ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
  Soják Ondrej ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145217
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Švolík Adam ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137241
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Gottwald Martin ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136739
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Uhrovčík Denis ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138907
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Real estate development and facility management
  Somorová Viera  Matúšek Richard ; 010270
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 129-136
  development facility management real estate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Facility management Systémy manažérstva Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41 001:2018) STN EN ISO 41 001
  Somorová Viera ; 010270  Matúšek Richard ; 010270
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 2019 . - 56
  facility management Európska norma Facility management
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Facility management Slovník (ISO 41 011:2017) STN EN ISO 41 011
  Somorová Viera ; 010270  Matúšek Richard ; 010270
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 2019 . - 22
  facility management angličtina - slovníky - čeština - slovenčina Európska norma Facility management
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Facility management 2018. Pracovníci + Prostredie = Prosperita : zborník prednášok zo 16. vedecko-odbornej konferencie so zahraničnou účasťou. Štrbské Pleso, SR, 1 - 2. októbra 2018 [elektronický zdroj]
  Petráš, Dušan, ; 010290 (ed.) Somorová, Viera, ; 010270 (ed.) Švecová, Zuzana, ; 010915 (ed.) Hampl, Milan (rec.) Frýba, Jiří (rec.)
  Vedecko-odborná konferencia so zahraničnou účasťou Facility Management 16. 1. - 2. 10. 2018 Štrbské Pleso, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2018 . - CD-ROM, 100 s.
  ISBN 978-80-89878-28-4. -- ISBN 978-80-89878-27-7 (print)
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  kniha

  kniha