Výsledky vyhľadávania

 1. Bioaktívne deriváty na báze furánu ako stavebné jednotky pre nosiče liečiv
  Knihová Romana ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.05.2021 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159870
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Konjugované systémy na báze furánu pre optoelektronické využitie
  Šulíková Katarína ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 01.06.2021 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159867
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie variabilných syntetických blokov v syntéze prírodných látok a ich analógov
  Parák Martin ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143198
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť / aut. Oľga Caletková, Pavol Jakubec, Anna Koreňová, Angelika Lásiková, Peter Szolcsányi, Peter Šafař
  Caletková Oľga  Jakubec Pavol ; 048140 Koreňová Anna ; 048140 Lásiková Angelika ; 048140 Szolcsányi Peter ; 048140 Šafař Peter ; 048140
  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019 . - 123 s.
  ISBN 978-80-89597-98-7
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. First Total Synthesis of Varioxiranol A / aut. Angelika Lásiková, Jana Doháňošová, Mária Štiblariková, Martin Parák, Ján Moncoľ, Tibor Gracza
  Lásiková Angelika ; 048140  Doháňošová Jana ; 040630 Štiblariková Mária ; 048140 Parák Martin ; 040000 Moncoľ Ján ; 042190 Gracza Tibor ; 048140
  Molecules : . Vol. 24, iss. 5 (2019), s. 862-862
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Diastereoselektivita domino reakcie: Pd-katalyzovaná cyklizácia - cross-coupling a selektívna epoxidácia v syntéze varioxiránu
  Štiblariková Mária ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2018 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136419
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Diastereoselektivita Pd(II)-katalyzovaných cyklizácií alkenolov
  Parák Martin ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118614
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv prítomnosti alfa-hydroxyskupiny na priebeh domino paládiom(II)-katalyzovanej cyklizácie a Heckovej vinylácie / aut. Jana Doháňošová, Angelika Lásiková, Tibor Gracza
  Doháňošová Jana ; 040630  Lásiková Angelika ; 048140 Gracza Tibor ; 048140
  ChemZi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 168
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Syntéza polyhydroxylovaných alkenolov ako substrátov pre Pd(II)-katalyzované cyklizácie
  Štiblariková Mária ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Syntéza prírodných látok a ich analógov izolovaných z morskej huby Emericella variecolor
  Haščičová Katarína ; 048140  Lásiková Angelika ; 048140 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131896
  diplomová práca
  kniha

  kniha