Výsledky vyhľadávania

 1. Academic writing for PhD students
  Brečková Danica ; A0033 
  Academic Writing for PhD Students at FA STU in 2010/2011 . s.5-12
  jazyk anglický písanie v akademickom štýle
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 2. English summary č.3
  Brečková Danica ; A0033  Motešická Zuzana ; A0033
  ALFA . Roč.16, č.3 (2011), s.56-58
  článok z periodika
  CDF - Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Academic Writing for PhD Students at FA STU in 2010/2011
  Brečková Danica (ed.) ; A0033 
  Bratislava : FA STU , 2011 . - 210
  ISBN 978-80-227-3561-2
  akademický jazyk v angličtine štúdie doktorandov
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (16) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR8100
  kniha

  kniha

 4. Architecture, Urban Planning, Product and Interior Design in Studie by PhD Students at FA STU in 2009/2010
  Brečková Danica (ed.) ; A0033 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  ISBN 978-80-227-3389-2
  doktorandské práce
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  kniha

  kniha

 5. Sustainable architecture: its technologies and prospects (preklad príspevku)
  Brečková Danica ; A0033 
  1st World Conference on ITechnology and Engineering Education : . s.35-40
  článok zo zborníka
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. Architecture, Urban and Product Design in Studies by PhD students at FA STU in Bratislava in 2008/09
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160  Brečková Danica (ed.) ; A0033
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2009 . - 139 s
  ISBN 978-80-227-3140-9
  doktorandi
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR9100
  kniha

  kniha

 7. V profesionálnej komunikácii používame odborný jazyk 3.časť : Profesionálna komunikácia, anglický jazyk,
  Brečková Danica ; A0033 
  Stavba . Roč.11, č.5 (2008), s.58-59
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. V profesionálnej komunikácii používame odborný jazyk. 4.časť : Profesionálna komunikácia, anglický jazyk
  Brečková Danica ; A0033 
  Stavba . roč.11, č.6 (2008), s.56-57
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Gabriela Gáspárová-Illéšová
  Gáspárová - Illéšová Gabriela ; A0035  Belohradská Ľuba Brečková Danica (prekl.) ; A0033
  Bratislava : Gabriela Gáspárová-Illéšová, 2008 . - 85 s
  ISBN 978-80-970012-9-2
  sochárstvo výtvarníci slovenskí
  katalóg zväzkový
  CAB - Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  kniha

  kniha

 10. Foreword I.
  Brečková Danica ; A0033 
  Current topics in architecture, urban planning and product design by PhD students at FA STU in Bratislava in 2007/08 . s.5-8
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok