Výsledky vyhľadávania

 1. Zariadenie a spôsob merania mechanických vlastností na vopred stanovenom mieste zvarového spoja : prihláška úžitkového vzoru č. 50015-2022, dátum podania prihlášky: 23.02.2022, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 25.05.2022, Vestník ÚPV SR č. 10/2022 / aut. Maroš Martinkovič, Pavel Kovačócy, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková, Erika Hodúlová
  Martinkovič Maroš ; 063400  Kovačócy Pavel ; 063100 Kovaříková Ingrid ; 063100 Šimeková Beáta ; 063100 Hodúlová Erika ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2022 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50015-2022
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 2. Vlastnosti preplátovaných spojov meď - koróziivzdorná oceľ vytvorených elektrónovým lúčom / aut. Pavel Kovačócy, Ingrid Kovaříková, Miroslav Sahul, Beáta Šimeková, Maroš Martinkovič
  Kovačócy Pavel ; 063100  Kovaříková Ingrid ; 063100 Sahul Miroslav ; 063700 Šimeková Beáta ; 063100 Martinkovič Maroš ; 063400
  Zvárač - profesionál . Roč. 19, č. 1 (2022), s. 3-6
  zvarový spoj elektrónový lúč zváranie elektrónovým lúčom
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 3. Zváranie preplátovaných spojov koróziivzdorná oceľ - mosadz laserovým lúčom
  Soukup Peter ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170021
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv teploty pri stehovaní na výslednú mikroštruktúru zvaru kotlovej ocele 10CrMo9-10
  Paluš Tomáš ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170026
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a aditívna výroba polotovaru
  Szabóová Henrietta ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164290
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Porovnanie moreného a nemoreného plechu v procese zvárania
  Štvrtecký Miroslav ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170025
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Influence of Electron Beam Welding Parameters on the Microstructure Formation and Mechanical Behaviors of the Ti and Ni Dissimilar Metals Welded Joints / aut. Beáta Šimeková, Erika Hodúlová, Pavel Kovačócy, Ingrid Kovaříková, Miroslav Sahul, Martin Sahul, Matej Pašák, Florian Pixner
  Šimeková Beáta ; 063100  Hodúlová Erika ; 063100 Kovačócy Pavel ; 063100 Kovaříková Ingrid ; 063100 Sahul Miroslav ; 063700 Sahul Martin ; 061000 Pašák Matej ; 061000 Pixner Florian
  Metals . Vol. 12, iss. 6 (2022), s. 1-18
  electron beam welding dissimilar materials microstructure mechanical properties
  https://www.mdpi.com/2075-4701/12/6/894
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 8. Laserové zváranie kombinovaných materiálov
  Chaláni Martin ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160320
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Laserové zváranie kombinovaných materiálov
  Dvorák Daniel ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170058
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Zváranie kombinovaných materiálov elektrónovým lúčom
  Dúbravka Pavol ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2022
  MTF ; Dátum obhajoby : 30.06.2022 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155497
  bakalárska práca
  kniha

  kniha