Výsledky vyhľadávania

 1. Nedeštruktívne skúšanie oceľových konštrukcií vyhotovených montážnym zváraním
  Jankovýchová Jana ; 061000  Žúbor Peter (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110758
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Hodnotenie kvality zvarových spojov na konštrukcii oblúkového diaľničného mosta
  Volner Peter  Žúbor Peter (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 95 s
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering weld joint zvarový spoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79580
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Problematika zvariteľnosti vysokopevných konštrukčných ocelí S690QL a S960QL produktívnymi metódami tavného zvárania
  Božik Stanislav  Žúbor Peter (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010
  MTF ;
  zvarové spoje zvariteľnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75443
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zvyšovanie prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti koľajníc naváraním
  Abelovič Tomáš  Žúbor Peter (škol.) ; M130
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75347
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Inovatívne technológie vo zváraní a NDT : Perspektívne technológie a materiály pre technické aplikácie. Konferencia s medzinárodnou účasťou. Kálnica, 4.-5.12.2008
  Žúbor Peter (zost.) ; M130  Koleno Anton (zost.)
  1. vyd
  Trnava : Slovenská zváračská spoločnosť, 2009 . - 155 s
  ISBN 978-80-89422-00-5
  technológie zváranie
  zborník (príspevkov)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Hodnotenie zvyškovej životnosti zváraných konštrukcií diagnostickými metódami = Evaluation of residual life of welded construction accordance to diagnostics methods : Diplomová práca
  Žembová Dagmar  Žúbor Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 113 s Prílohy, 1 CD-ROM
  degradačné procesy zvárané konštrukcie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Kontrola kvality zváranej uskladňovacej nádrže pre pohonné hmoty = Quality control of welded storage tank for fuel : Diplomová práca
  Marcian Miroslav ; M980  Žúbor Peter (xxx) ; M130 Krivošík Miloslav (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  kvalita zvarov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Inšpekčné endoskopické systémy v prevádzkovej diagnostike technických zariadení = Inspection endoskopy systems in operation diagnostics technical equipments : Diplomová práca
  Nešťáková Milada  Žúbor Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 98 s Príloha, 1 CD-ROM
  priemyselná endoskopia prevádzková diagnostika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie citlivosti vybraných metód skúšania tesnosti a ich vhodnosť aplikácie v praxi = The comparison of sensitivity of selected methods NDT LT and their suitability in praxis : Diplomová práca
  Holub Alois  Žúbor Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  netesnosť porovnanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Materiály a ich správanie sa pri zváraní
  Žúbor Peter ; M130  Iždinská Zita ; J280 Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000
  1. vyd.
  Bratislava : Prvá zváračská, 2009 . - 127 s
  ISBN 978-80-969330-9-9
  materiály zváranie korózia
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Materiály a ich správanie sa pri zváraní

  kniha