Výsledky vyhľadávania

 1. Kompozity s plastovou matricou = Polymer matrix composites : Bakalárska práca
  Krajčík František  Sorentínyová Zuzana (uspor. zhorm.) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  kompozity matrica
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper : Bakalárska práca
  Kocsisová Edina ; M1000  Sorentínyová Zuzana (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 52 s 1 CD-ROM
  meď elektrický odpor
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Tepelné vlastnosti technických plynov = Thermic facilities of technical gas : Bakalárska práca
  Šemnický Radek  Sorentínyová Zuzana (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  technické plyny tepelná rozpínavosť
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Určovanie vhodného typu kontaktu pre sledovanie elektrických a dielektrických vlastností etylénvinylacetátovej fólie = Choosing suitable contact type for monitoring electric and dielectric properties of a ethylenevinylacetate wrap : Bakalárska práca
  Reichbauer Ľuboš  Sorentínyová Zuzana (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  etylénvinylacetát polyetylén
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Rozšírenie využitia reometra Brabender pre merania elektrických a dielektrických parametrov počas sledovania degradácie PVC. Possibility of using rheometer Brabender for measurement of electric and dielectric parameter during the degradation proces of PVC
  Bošák Ondrej ; M1000  Kubliha Marian ; M1000 Minárik Stanislav ; M1000 Sorentínyová Zuzana ; M240
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.529-532, diel 2
  reometer degradácia PVC elektrické vlastnosti
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  (1) - xxx
  článok

  článok

 6. Vady technickej keramiky spôsobené výpalom = Mistakes technical ceramics infliction burnt : Bakalárska práca
  Patzelt Michal  Sorentínyová Zuzana (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  keramické materiály výpal
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Možnosti sledovania vulkanizácie a degradácie kaučukových zmesí pomocou meraní elektrických a dielektrických parametrov. The possibilitty of investigation vulcanisation and degradation a rubber blends using the measurents of electrical and dielectrical parameters
  Bošák Ondrej ; M1000  Kalužný Ján ; M240 Kubliha Marian ; M1000 Sorentínyová Zuzana ; M240 Preťo Jozef Vacval Jozef Hronkovič Ján
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 14, č. 3 (2007), s.172-176
  vulkanizácia degradácia kaučukové zmesi
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Sledovanie degradácie PVC zmesí pomocou meraní elektrických a dielektrických parametrov. Investigation of degradation of PVC-based plastics by measurement of electrical and dielectrical parameters
  Kubliha Marian ; M1000  Bošák Ondrej ; M1000 Kalužný Ján ; M240 Labaš Vladimír ; M1000 Sorentínyová Zuzana ; M240
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 14, č. 3 (2007), s.268-271
  degradácia PVC
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - xxxx
  článok

  článok

 9. Vplyv dlhodobého tepelného zaťaženia na elektrické a dielektrické vlastnosti plastoferitovej fólie
  Kozík Tomáš  Sorentínyová Zuzana ; M240
  Plasty a kaučuk. Plastics and Rubber . Roč. 43, č. 1-2 (2006), s.6-10
  tepelné zaťaženie plastoferitové fólie
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Sledovanie elektrických a dielektrických vlastností feritového prášku : Bakalárska práca
  Mišovič Boris  Sorentínyová Zuzana (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo feritové prášky elektrické vlastnosti materiálov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha