Výsledky vyhľadávania

 1. Manufacturing component base broadening in the flexible manufacturing system by using a group technology / aut. Peter Košťál, Andrea Mudriková, Štefan Václav, Dávid Michal, Šimon Lecký, Ronald Díaz Cazaňas
  Košťál Peter ; 063800  Mudriková Andrea ; 063800 Václav Štefan ; 063600 Michal Dávid ; 063000 Lecký Šimon Díaz Cazaňas Ronald
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 45-54
  flexible manufacturing group technology CAD/CAM
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Comparison of the NC data preparation methods for drawingless production / aut. Peter Košťál, Andrea Mudriková, Daynier Rolando Delgado Sobrino, Dávid Michal, Šimon Lecký
  Košťál Peter ; 063800  Mudriková Andrea ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800 Michal Dávid ; 063000 Lecký Šimon
  Advances in Manufacturing II : . S. 62-71
  Machining code generation CAD/CAM intelligent manufacturing system
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85065328754&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Comparison+of+the+NC+data+preparation+methods+for+drawingless+production&st2=&sid=de2e3ee54807caa5f17ed01c0c35f8d6&sot=b&sdt=b&sl=87&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparison+of+the+NC+data+preparation+methods+for+drawingless+production%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (4) - článok
  článok

  článok

 3. Welding workstation planning with use of CAD software and simulation / aut. Dávid Michal, Šimon Lecký, Peter Košťál, Štefan Václav
  Michal Dávid ; 063000  Lecký Šimon Košťál Peter ; 063800 Václav Štefan ; 063600
  Advances in Manufacturing II : . S. 97-105
  CAD robot weld layout
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 4. Návrh angulárneho robota
  Frtús Jakub ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143583
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov
  Rendeková Tímea ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134547
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Generatívne vytváranie NC programu pre sústruženie v prostredí CATIA
  Tomka Patrik ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134245
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Assembly tool manufacturing and optimization for polylactic acid additive manufacturing / aut. Šimon Lecký, Štefan Václav, Dávid Michal, Róbert Hrušecký, Peter Košťál, Ivan Molnár
  Lecký Šimon  Václav Štefan ; 063600 Michal Dávid ; 063000 Hrušecký Róbert ; 063000 Košťál Peter ; 063800 Molnár Ivan ; 063000
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 152-162
  assembly tool additive manufacturing polylactic acid
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 8. Generatívne vytváranie NC programu pre frézovanie v prostredí CATIA
  Jurkovič Jakub ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153226
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Possibilities of intelligent flexible manufacturing systems / aut. Peter Košťál, Andrea Mudriková, Dávid Michal
  Košťál Peter ; 063800  Mudriková Andrea ; 063800 Michal Dávid ; 063000
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 659, iss. 1 (2019), s. 1-8
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/659/1/012035/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Assembly systems planning with use of databased and simulation / aut. Štefan Václav, Peter Košťál, Dávid Michal, Šimon Lecký
  Václav Štefan ; 063600  Košťál Peter ; 063800 Michal Dávid ; 063000 Lecký Šimon
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 659, iss. 1 (2019), s. 1-5
  assembly systems simulation
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/659/1/012023/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok