Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum energetickej náročnosti priemyselného robota v koncepte Industry 4.0
  Michal Dávid ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : D-VZAS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138286
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh modulu výrobnej linky s montážnym robotom
  Kotian Martin ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Automatizácia tvorby zostáv a výkresov pomocou CAD softvéru PTC Creo Parametric
  Žovinec Juraj ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151858
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a vývoj univerzálneho uchopovacieho systému pre svetlomety
  Potúček Milan ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151362
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh a simulácia automatizovaného pracoviska pre zváranie výliskov
  Kopiar Michael ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151355
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Proposal of a system for estimating the assembly time in small and medium-sized enterprises
  Václav Štefan ; 063600  Mareš Albert Legutko Stanislav Košťál Peter ; 063800 Delgado Sobrino Daynier Rolando ; 063800
  Tehnički Vjesnik - Technical Gazette . Vol. 27, iss. 6 (2020), s. 2089-2096
  assembly ATES Microsoft Excel time analysis time estimation
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=361365
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Process schedule of material flow activities in iCIM 3000 / aut. Peter Košťál, Miriam Matúšová, Erika Hrušková, Vanesa Prajová
  Košťál Peter ; 063800  Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063800 Prajová Vanesa ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Roč. 28, č. 47 (2020), s. 1-10
  Flow chart simulation model Production system assembly system material flow
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2020/11/VP_47_1_Hruskova.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Analysis of shape and dimensional deformation of the model with a precision circular hole produced by digital light processing (DLP) additive technology / aut. Dávid Michal, Róbert Hrušecký, Peter Košťál, Ivan Molnár
  Michal Dávid ; 063000  Hrušecký Róbert ; 063000 Košťál Peter ; 063800 Molnár Ivan ; 063000
  Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI / . S. 213-220
  additive manufacturing computer tomography
  https://www.scientific.net/MSF.994.213
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Návrh angulárneho robota
  Frtús Jakub ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143583
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh kalibračnej vzorky pre kontrolu metódou vírivých prúdov
  Rendeková Tímea ; 063000  Košťál Peter ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134547
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha