Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of the problem of granulated material movement in the production process / aut. Marcela Bučányová, Martina Kusá, Miriam Matúšová
  Bučányová Marcela ; 063800  Kusá Martina ; 063800 Matúšová Miriam ; 063800
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 207-215
  maintenance polymer processing processing granulated materials
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Analysis of the assembly joint at deformation of matched objects / aut. Marcela Bučányová, Miriam Matúšová, Erika Hrušková
  Bučányová Marcela ; 063800  Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063800
  Novel Trends in Production Devices and Systems V (NTPDS V) : . S. 330-338
  maintenance machines assembly tool
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Applying the computer aided systems in education process / aut. Miriam Matúšová, Erika Hrušková
  Matúšová Miriam ; 063800  Hrušková Erika ; 063800
  Management systems in production engineering . Vol.27, iss. 1 (2019), s. 46-50
  education computer aided education simulation
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=15&SID=F1CtxJSNakvf1CaXOOZ&page=1&doc=3
  https://content.sciendo.com/view/journals/mspe/27/1/article-p46.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Workpiece clamping principles / aut. Andrea Mudriková, Peter Košťál, Miriam Matúšová, Erika Hrušková
  Mudriková Andrea ; 063800  Košťál Peter ; 063800 Matúšová Miriam ; 063800 Hrušková Erika ; 063800
  Výskum pokročilých metód inteligentného spracovania informácií : . S. 11-13
  clamping workpiece Clamp
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Optimalizácia montážneho procesu klimatizačných jednotiek využitím metodiky Lean vo firme Vertiv Slovakia, a.s., Nové Mesto nad Váhom
  Malák Jozef ; 063000  Matúšová Miriam ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143585
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh na zefektívnenie riadenia toku materiálu a nákupnej stratégie v podniku SPPP Slovakia s.r.o., Bánovce nad Bebravou
  Šmatláková Nina ; 063000  Matúšová Miriam ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143558
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. The future of industry with collaborative robots / aut. Miriam Matúšová, Marcela Bučányová, Erika Hrušková
  Matúšová Miriam ; 063800  Bučányová Marcela ; 063800 Hrušková Erika ; 063800
  Modern Technologies in Manufacturing (MTeM 2019) : . S. 1-6
  https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2019/48/matecconf_mtem2019_02008.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  (3) - článok
  článok

  článok

 8. Metodika programovania kolaboratívneho robota
  Andelek Lukáš ; 063000  Matúšová Miriam ; 063800 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146474
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Estimation of conditions in exchangeable jaws design of pneumatics gripper / aut. Marcela Bučányová, Erika Hrušková, Miriam Matúšová, Martina Kusá
  Bučányová Marcela ; 063800  Hrušková Erika ; 063000 Matúšová Miriam ; 063800 Kusá Martina ; 063800
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 42 (2018), s. 189-196
  milling component based changeable jaws
  https://www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/doc/casopis_Vedecke_prace/42/26_Bucanyova_Hruskova_Matusova_Kusa.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 10. Časová analýza montážneho procesu CNC sústruhu Index Werke ABC vo firme INDEX Slovakia, s.r.o.
  Režný Michal ; 063000  Matúšová Miriam ; 063800 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146683
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha