Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečné nakladanie s agrochemikáliami : Diplomová práca
  Máčalková Slávka  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2002
  MTF ; . - 61 s abstr.
  bezpečná manipulácia chemické látky životné prostredie
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Ochrana obyvateľstva pri úniku nebezpečných látok v okrese Prievidza : Záverečná práca
  Lenhart Michal  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2002
  MTF ; . - 68 s abstr.
  nebezpečné látky ochrana obyvateľstva priemyselná ekológia
  záverečná bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnostné požiadavky na prepravu nebezpečného tovaru : Záverečná práca
  Reisinger Miloslav  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 73 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 4. Riziková analýza detergentných výrobkov v tuhom skupenskom stave firmy Henkel : Diplomová práca
  Dropčová Magdaléna  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000
  MTF ; . - 63 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Riziková analýza kvapalných a tekutých detergentných výrobkov firmy Henkel : Diplomová práca
  Červeňanská Daniela  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000
  MTF ; . - 69 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Riziká prepravy technických plynov a zabezpečenie havarijných stavov : Diplomová práca
  Vajči Andrej  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000
  MTF ; . - 89 s príl
  inžinierstvo životného prostredia priemyselná ekológia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Priemyselná toxikológia
  Poór Róbert ; M390  Balog Karol ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2000
  XXX
  kniha

  kniha

 8. Kontrolný dotazník na pomoc hodnoteniu rizík pri skladovaní nebezpečných látok
  Poór Róbert ; M390 
  Bezpečná práca . Roč. 31, č. 1 (2000), s.7-8
  riziká environmentálne nebezpečné látky
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Analýza nebezpečných vlastností chemických látok a prípravkov majoritne zastúpených v okolí Trnavy : Záverečná práca
  Vrtalová Denisa  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 1999
  MTF ; . - 42 s príl
  priemyselná ekológia
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 10. Prevencia priemyselných havárií a aplikácia smernice Seveso II : Záverečná práca
  Magura Emil  Poór Róbert (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 1999
  MTF ; . - 27 s príl
  priemyselná ekológia
  záverečná práca
  kniha

  kniha