Výsledky vyhľadávania

 1. Smart Anomaly Detection and Prediction for Assembly Process Maintenance in Compliance with Industry 4.0 / aut. Pavol Tanuška, Lukáš Špendla, Michal Kebísek, Rastislav Ďuriš, Maximilián Strémy
  Tanuška Pavol ; 066000  Špendla Lukáš ; 066000 Kebísek Michal ; 066000 Ďuriš Rastislav ; 066000 Strémy Maximilián ; 067000
  Sensors . Vol. 21, iss. 7 (2021), s. 1-32
  anomaly detection Industrial Internet of Things Industry 4.0 neural network smart systems
  https://www.mdpi.com/1424-8220/21/7/2376
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Návrh a implementácia monitorovacieho a riadiaceho systému pre domácu automatizáciu
  Šimo Milan ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146817
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnostné funkcie a evaluácia bezpečnosti distribuovaných riadiacich systémov na princípe Safety PLC
  Cuninka Peter ; 066000  Strémy Maximilián ; 067000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.08.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : D-AAIP . - 101 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132519
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška patentu č. 142-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.03.2020, Vestník ÚPV SR č. 03/2020 / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/142-2019
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 5. Smart výstražný trojuholníkový systém : prihláška úžitkového vzoru č. 175-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, stav: v konaní / aut. Maximilián Strémy, Martin Kusý, Martina Kusá
  Strémy Maximilián ; 067000  Kusý Martin ; 061000 Kusá Martina ; 063800
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/175-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  kniha

  kniha

 6. Design of the time of flight ERDA system for 6 MV tandem ion accelerator / aut. Jozef Dobrovodský, Dušan Vaňa, Maximilián Strémy, Matúš Beňo
  Dobrovodský Jozef ; 067000  Vaňa Dušan ; 067000 Strémy Maximilián ; 067000 Beňo Matúš ; 067000
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. . Vol. 465, iss. 1 (2019), s. 1-6
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/465/1/012002
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85062502330&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=cf2fabfa1f308434fbabce947df26b86
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3Yz5LotWZnoyHgQxsO&page=1&doc=1
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The spatial distribution of congener-specific human PCB concentrations in a PCB-polluted region / aut. Maximilián Strémy, Zuzana Šutová, Ľubica Palkovičová, Denisa Richterová, Soňa Wimmerová, Kamil Čonka, Beata Drobná, Lucia Fábelová, Dana Jurečková, Todd A Jusko, Juraj Tihányi, Tomáš Trnovec
  Strémy Maximilián ; 067000  Šutová Zuzana Palkovičová Ľubica Richterová Denisa Wimmerová Soňa Čonka Kamil Drobná Beata Fábelová Lucia Jurečková Dana Jusko Todd A. Tihányi Juraj Trnovec Tomáš
  Science of the Total Environment . Vol. 651, (2019), s. 2292-2303
  contaminated site human biomonitoring
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896971834004X?dgcid=coauthor
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=15&SID=E3ToCSbdqOA5VXUwLcX&page=1&doc=1
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Multicomponent power density spectra of Kepler AGNs, an instrumental artifact or a physical origin? / aut. Andrej Dobrotka, Pavol Bezák, M Revalski, Maximilián Strémy
  Dobrotka Andrej ; 067000  Bezák Pavol ; 067000 Revalski M. Strémy Maximilián ; 067000
  Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . Vol. 483, iss. 1 (2019), s. 38-45
  galaxies Photometry
  https://arxiv.org/abs/1811.03330
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Parameters of heavy-ion elastic recoil detection analysis (HI ERDA) ToF telescope / aut. Jozef Dobrovodský, Dušan Vaňa, Matúš Beňo, Maximilián Strémy
  Dobrovodský Jozef ; 067000  Vaňa Dušan ; 067000 Beňo Matúš ; 067000 Strémy Maximilián ; 067000
  APCOM 2019 : . s. 1-6, Art. no. 020009
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85070564344&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Parameters+of+heavy-ion+elastic+recoil+detection+analysis&st2=&sid=9f9dc189f12dba4aae8c5ca3adfafbc2&sot=b&sdt=b&sl=72&s=TITLE-ABS-KEY%28Parameters+of+heavy-ion+elastic+recoil+detection+analysis%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Programovateľné logické automaty / aut. Maximilián Strémy, Dmitrii Borkin
  Strémy Maximilián ; 067000  Borkin Dmitrii ; 066000
  2. prepracované vyd.
  Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019 . - 132 s.
  ISBN 978-80-8096-264-7
  logické automaty programovateľné logické automaty
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha