Výsledky vyhľadávania

 1. The New Approach for Reliability Assessment of Control Systems Software
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Eliáš Andrej ; M6000 Smolárik Lukáš ; M6000
  Lecture Notes in Engineering and Computer Science : . s.1242-1247
  control dependency graph control system software
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Event processing and variable part of sample period determining in combined systems using GA
  Strémy Maximilián ; M6000  Závacký Pavol ; M6000 Jedlička Martin ; M180
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, č. 30 (2011), s.99-104
  events sample period
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Virtual PLC realization in on-line laboratory
  Strémy Maximilián ; M6000  Eliáš Andrej ; M6000 Jedlička Martin ; M180
  Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - Journal of Engineering . Tom IX, Fasc. 3 (2011), s.375-378
  distributed control system virtual laboratory
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Úvod do programovateľných logických automatov
  Strémy Maximilián ; M6000  Kopček Michal ; M6000 Jedlička Martin ; M180 Škulavík Tomáš ; M6000 Bezák Tomáš ; M6000
  1. vyd.
  Trnava : Qintec s.r.o., 2011 . - 172 s
  ISBN 978-80-969846-9-5
  logické automaty
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 5. Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov = New Approach to Reliability Assessment of Control Systems Software : Dizertačná práca
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 106 s príl
  spoľahlivosť riadiace systémy softvér
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. UML Support for Reliability Evaluation
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  ISCCC 2009 : . s.257-260
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Survey on reliability evaluation with UML models
  Jedlička Martin ; M180  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000 Tanuška Pavol ; M6000
  Software Technology and Engineering : . s.301-304
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Návrh riadiaceho systému pre jednoúčelový stroj (Navíjačka statorov) = Application of operative system for single task machine : Diplomová práca
  Marták Roman  Jedlička Martin (xxx) ; M180 Strémy Maximilián (konz.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 74 s 1 CD-ROM
  riadiace systémy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Fyzikálny model pre riadenie virtuálnymi regulátormi = Physical control model for virtual regulators : Diplomová práca
  Sanny Dušan  Jedlička Martin (xxx) ; M180 Strémy Maximilián (konz.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  virtuálny regulátor
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Informačný systém pre správu agendy vedecko-výskumných projektov kvalitatívneho typu = Information system for Qualitative research project's agenda management : Diplomová práca
  Varačka Marek  Jedlička Martin (xxx) ; M180 Strémy Maximilián (konz.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 154 s 1 CD-ROM
  databázové systémy informačný systém kvalitatívne výskumy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha