Výsledky vyhľadávania

 1. Strach a tréma v školských situáciách
  Patáčik Branislav  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 49 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Stres a jeho vplyv na žiakov
  Sucharda Ondrej  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 43 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Využívanie informačných technológií pri dištančnom vzdelávaní
  Janeček Marek  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 52 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Špecifiká výchovy s hyperaktívnymi deťmi
  Malík Martin  Bustinová Ľudmila (xxx) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2010
  MTF ; . - 39 s
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov
  Chmelárová Zuzana ; M220  Bustinová Ľudmila ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů . s.95-101
  študenti vysokoškolskí
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Spokojnosť študentov s vybranými aspektmi štúdia na fakultách STU : Záverečná práca
  Füzik Tibor  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 29 s príl (1 CD)
  kvalita štúdia
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Illustration of woman in advertisement and its influence to young consumer. Obraz ženy v reklame a jeho vplyv na mladého spotrebiteľa
  Bustinová Ľudmila ; M220  Chmelárová Zuzana ; M220
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.132-135
  reklama spotrebitelia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Psychológia reklamy : Záverečná práca
  Bustinová Ľudmila ; M220  Hricová Eva (konz.)
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006 . - 47 s príl., 1 CD
  inžinierska pedagogika psychológia reklamy
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Agresivita a šikanovanie medzi stredoškolskou mládežou : Záverečná práca
  Adamová Miroslava  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 36 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika šikanovanie agresivita
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Psychologické aspekty reklamy : Záverečná práca
  Hartiníková Jana  Bustinová Ľudmila (konz.) ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2006
  MTF ; . - 48 s príl (1 CD)
  inžinierska pedagogika psychológia reklamy
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha