Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska
  Buček Milan  Balážová Eva Berčík Peter Búšik Jozef Černěnko Tomáš Fáziková Mária Finka Maroš ; R2020 Hanus Július Hrdina Vojtech Ivaničková Alžbeta Kozovský Dušan Mrva Jaroslav Mrva Jozef Muška Milan Pirmanová Stanislava Rehák Štefan Šipikal Miroslav Tvrdoň Jozef Žárska Elena
  Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti . s.570-632
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 2. Návrh jednotného systému riadenia SE-VYZ, o. z., podľa noriem STN ISO 9001 a 14001 : Diplomová práca
  Balážová Eva  Sakál Peter (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 77 s abstr. + príl.
  medzinárodné normy jadrové zariadenia manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  kniha

  kniha