Výsledky vyhľadávania

 1. Elektrotechnické minimum ako nástroj funkčného celoživotného vzdelávania / aut. Miroslav Kopča
  Kopča Miroslav ; 032000 
  Elektrotechnológia 2018 : . CD.ROM, S. 42-49
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Elektrizácia slovenska v rokoch 1939 až 1943 / aut. Miroslav Kopča
  Kopča Miroslav ; 032000 
  Elektroenergetika - Budúcnosť 21. storočia : . S. 27-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Podpora realizácie zákona NR SR Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní na FEI STU / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Andragogické štúdie 2018 / . S. 253-262
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Elektrizácia Slovesnka v rokoch 1939 až 1943 / aut. Miroslav Kopča
  Kopča Miroslav ; 032000 
  Energetika : . Roč. 68, č. 5 (2018), s. 300-303
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Bezpečnostné aspekty činnosti termosolárnych systémov / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  ATP Journal . Roč. 24, č. 1 (2017), s. 37-39
  http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%201%202017.pdf#page=39
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Elektrizácia Slovenska v rokoch 1939 az 1943 / aut. Miroslav Kopča
  Kopča Miroslav ; 032000 
  História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : . S. 89-96
  Slovensko elektrizácia elektrárne priemysel obce
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Biomass boilers - security risks and their elimination / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 39-41
  biomass boiler fuel risk safety
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Kotly na biomasu - bezpečnostné riziká a ich eliminácia / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  ATP Journal . Roč. 23, č. 11 (2016), s. 53-55
  http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%2011%202016.pdf#page=55
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Safety aspects of thermo solar systems operation / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 133-136
  thermosolar hot water collectors operating conditions regulation safety of operation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Poškodenia vzdušnej prípojky poveternostnými vplyvmi s následným vplyvom na elektrickú inštaláciu objektu a na odber elektrickej energie z rozvodnej siete / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  DEMISEE 2016 : . S. 5-9
  elektrické vedenie elektrické inštalácie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok