Výsledky vyhľadávania

 1. Contribution to the electron beam welding of hot-rolled aluminum-lithium alloys / Daniel Dřímal, Martin Kasenčák, František Kolenič, Adam Kramarčík, Ľuboš Kováč
  Dřímal Daniel  Kasenčák Martin Kolenič František Kramarčík Adam Kováč Ľuboš
  Zvárač - profesionál . Roč. 17, č. 1 (2020), s. 3-7
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Zváranie kombinácie obtiažne zvariteľných kaliteľných ocelí elektrónovým lúčom / Daniel Dřímal, Ľuboš Kováč, Maroš Palacka, František Kolenič
  Dřímal Daniel  Kováč Ľuboš Palacka Maroš Kolenič František
  Zvárač . Roč. 13, č. 3 (2016), s. 3-10
  článok z periodika
  (1) - skriptá
  (1) - zbierka úloh
  článok

  článok

 3. Výskum zvárania bórom legovaných austenitických ocelí pevnolátkovým laserom / aut. Daniel Dřímal, František Kolenič
  Dřímal Daniel ; 060980  Kolenič František
  Zvárač . Roč. 12, č. 1 (2015), s. 17-20
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Influence of EBW parameters on the quality of SAF 2205 duplex steel welds / aut. Erika Hodúlová, Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Koloman Ulrich, František Kolenič, Daniel Dřímal
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Dřímal Daniel ; 060980
  68th IIW Annual Assembly and International Conference : . CD-ROM, [4] s.
  duplex stainless steels electron beam welding
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Laser Beam welding of borated stainless steel / aut. Daniel Dřímal, František Kolenič
  Dřímal Daniel ; 060980  Kolenič František
  Applied Mechanics and Materials . Vol. 775. Selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Automation (AMMA 2015), April 19-20, 2015, Hong Kong, (2015), s. 138-142
  laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The effects of LBW parameters to the properties of DSS welds / aut. Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Erika Hodúlová, Koloman Ulrich, František Kolenič, Michal Šimek
  Šimeková Beáta ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Šimek Michal
  JOM-18 - International Conference on Joining Materials : . CD-ROM, [7]s.
  duplex stainless steels laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. CLAMPIT - inteligentný softvérový nástroj na optimalizáciu upínania zvarencov / aut. František Kolenič, Daniel Dřímal
  Kolenič František  Dřímal Daniel ; M980
  Zvárač . Roč. 11, č. 4 (2014), s. 3-5
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Využitie laserového lúča pre spojovanie rúrok z duplexnej nehrdzavejúcej ocele typu SAF 2507 / aut. Daniel Dřímal, František Kolenič
  Dřímal Daniel ; M980  Kolenič František
  Zvárač . Roč. 11, č. 4 (2014), s. 10-13
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Research of Laser Clad Properties with Globular WC in Abrasive Wear Resistance
  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000  Kolenič František Hodúlová Erika ; M3000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 309 (2013), s.121-125
  Laser Cladding Technology wear resistance composites
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Research of Laser Clad Properties with Globular WC in Abrasive Wear Resistance
  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000  Kolenič František Hodúlová Erika ; M3000
  CECOL 2012 [elektronický zdroj] : . s.[5]
  Laser Cladding Technology wear resistance
  článok zo zborníka
  článok

  článok