Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pri implementácii moderných prístupov k riadeniu výrobného procesu : Bakalárska práca
  Golis Martin  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  just in time TPM kanban
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení pre využitie nástrojov marketingového mixu v podniku Cemmac, a.s. Horné Sŕnie = Remedy Suggestions for utilization of marketing - mix tools in Cemmac, a.s. Horné Sŕnie : Bakalárska práca
  Záhorec Martin  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  marketingový mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh racionalizácie systému nákupu vybraných položiek v spoločnosti ZVT Previs, a.s. Banská Bystrica : Diplomová práca
  Donoval Ondrej (xxx)  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 74 s príl., 1 CD-ROM
  logistika dodávatelia nákup
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zdokonalenia systému zásobovania v podniku Lindner Mobilier, s.r.o., Madunice : Diplomová práca
  Blašková Monika  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  logistika zásobovacia logistika skladovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh optimalizačných opatrení vybraných procesov v podniku TOPOS, a.s. Tovarníky : Bakalárska práca
  Šoltýs Dominik  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 49 s príl., 1 CD-ROM
  výrobný proces materiálový tok
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zdokonalenia vybraných logistických činností v podniku Campri, s.r.o., Ivanka pri Nitre = Improving of selected logistics activities in company Campri, s.r.o. Ivanka pri Nitre : Diplomová práca
  Dubeň Daniel  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  odbyt logistika distribúcia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia systému zásobovacej logistiky v oblasti nákupu vo firme Chirana Dental, s.r.o. Piešťany = The suggestion of improve the system of supplying logistics in realm of purchase in company Chirana Dental, s.r.o. Piešťany : Diplomová práca
  Čurilová Katarína  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 87 s príl., 1 CD-ROM
  logistika zásobovacia logistika nákup dodávatelia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh konceptu štíhlej výroby v podniku AVENT Slovakia, s.r.o. Piešťany : Diplomová práca
  Krakovik Kamil  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  štíhla výroba kanban
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Závislosť fyzikálno-mechanických parametrov ultrazvukového zvaru na technologických podmienkach spracovania a typu použitého termoplastu : Diplomová práca
  Vajcíková Katarína  Facinek Karol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZaZS, 1993
  MTF ; . - 95 s abstr.
  zváranie plastov ultrazvukové zvary strojárske technológie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha