Výsledky vyhľadávania

 1. Oceňovanie stavebných prác.Výber zhotoviteľa.Spracovanie ponuky
  Púchovský Branislav ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - nestr
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0200
  kniha

  kniha

 2. Cost management in Slovakia,special requirements during tendering and contract awarding in Slovakia
  Púchovský Branislav ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 60 s
  ISBN 978-80-227-2910-9
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 3. Indexy vývoja cien v stavebníctve
  Púchovský Branislav ; V270 
  Stanovovanie novej hodnoty majetku : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Aktualizácia rozpočtových ukazovateľov pre jednotlivé typy stavieb
  Nič Milan ; V300  Púchovský Branislav ; V270 Tropeková Anna ; R2020
  Určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v podmienkach vstupu SR do EÚ : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Kvalita výstupov získaných z jednotlivých metód výpočtu nákladov na opravy a údržbu
  Púchovský Branislav ; V270 
  Facility management - metóda efektívneho spravovania stavebných objektov : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Multikriteriálne rozhodovanie v projektovom riadení
  Púchovský Branislav ; V270 
  Riadenie projektov : . s.151-157
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Aplikácia princípov fungovania neziskových bytových organizácií vo verejnej správe a školstve
  Ivanička Koloman ; V230  Špirková Daniela ; V230 Zajacová Jana ; V350 Púchovský Branislav ; V270
  1. vyd.
  Bratislava : Agentúra JUH Bratislava, 2007 . - 129 s
  ISBN 978-80-85661-08-8
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (3) - článok
  kniha

  kniha

 8. Spresňovanie výpočtu orientačnej ceny stavby sústavou objektivizačných koeficientov
  Púchovský Branislav ; V270 
  Nehnuteľnosti a bývanie . Roč. 2, č. 2 (2007), s.58-62
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Zborník ukazovateľov priemernej rozpočtovej ceny na mernú jednotku objektu : Odbory JKSO 801 - 833.Budovy a inžinierske stavby KS
  Nagy Juraj (CRE)  Bollová Gabriela (CRE) Púchovský Branislav (CRE) ; V270
  Bratislava : UNIKA, 2007
  ISBN 978-80-88966-61-6
  príručka
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Riadenie projektov (projektový manažment) : Návody na cvičenia
  Petráková Zora ; V230  Bollová Gabriela Púchovský Branislav ; V270 Kopšová Oľga ; V350 Sokáč Marek ; V280 Trávnik Igor ; V230 Takáč Rudolf Kalinová Gabriela ; R2020 Barloková Danka ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 150 s
  ISBN 978-80-227-2738-9
  video - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha