Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie podniku LIVING LIGHT na prípravu certifikácie ISO 14 001 : Diplomová práca
  Hospodárová Miriam  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 71 s príl (CD)
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Právne aspekty životného prostredia
  Tureková Ivana ; M5000  Cáliková Emília
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 131 s
  ISBN 80-227-1868-8
  prostredie životné environmentalistika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha

 3. Sledovanie kvality odpadových vôd v a.s. Senická mliekáreň : Diplomová práca
  Mikulášová Lea  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 73 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Charakteristika odpadových vôd z povrchových úprav v SACHS spol. s.r.o. Trnava : Diplomová práca
  Vlčková Zuzana  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 65 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Modelový projekt separovaného zberu v meste Trnava : Diplomová práca
  Drozdová Adriana  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 65 s
  inžinierstvo životného prostredia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Environmentálny predaudit s.r.o. SACHS Trnava (Analýza vybraných parametrov) : Diplomová práca
  Lošák Gabriel ; M390  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000 . - 77 s príl
  inžinierstvo životného prostredia priemyselná ekológia
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia prevádzky ČOV a vodného hospodárstva v Slavošovských papierňach, a.s. Slavošovce : Záverečná práca
  Kamenský Martin  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000
  MTF ; . - 49 s príl
  priemyselná ekológia
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 8. Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršovania akosti vôd v Autoservise AUTOFRIM s.r.o. Trnava : Záverečná práca
  Hospodárová Miriam  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2000
  MTF ; . - 55 s
  priemyselná ekológia
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie emisií organických látok vznikajúcich pri použití vodouriediteľných a syntetických náterových látok : Záverečná práca
  Foltán Ján  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 1999
  MTF ; . - 40 s
  priemyselná ekológia
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Ochrana ovzdušia a riešenie odpadového hospodárstva v ŽELOS spol. s r.o. Trnava : Diplomová práca
  Kopčáni Ivan  Cáliková Emília (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 1998
  MTF ; . - 52 s príl
  environmentálne inžinierstvo ovzdušie-ochrana
  diplomová práca
  kniha

  kniha