Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
  Žabčíková Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152212
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Determination of the effect of solar radiation in spatial predictive modelling of the bark beetle occurrence using several mathematical methods
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 177-183
  students t-test Studentov t-test bivariate analysis bivariačná analýza logistic regression logistická regresia Gini coefficient Giniho index fuzzy set fuzzy množina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan Barka Ivan Koreň Milan Resnerová Karolina Holuša Jaroslav Blaženec Miroslav Potterf Mária Jakuš Rastislav
  iForest-Biogeosciences and Forestry . Vol. 13, no. 3 (2020), online, s. 215-223
  priestorový predikčný model spatial predictive model napadnutie lykožrútom smrekovým bark beetle infestation GIS ROC krivka ROC curve smrek obyčajný Norway Spruce
  https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor3271-013
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania
  Szabó Jakócs Veronika ; 010130  Pružinec Filip ; 010130 Ďuračiová Renata ; 010130
  GeoKARTO 2020 : . S. 52
  solárna radiácia solar radiation 3D modelovanie 3D modelling GIS
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Comparison of several methods for determining the effect of input factor on the predictive model created in GIS
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . S. 18
  spatial predictive model priestorový prediktívny model solar radiation solárna radiácia
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Spravovanie a analýza priestorových dát v databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS
  Ďuračiová Renata ; 010130 
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 24, č. 3 (2019), s. 18-26
  priestorová databáza spatiale database open-source softvér súradnicový systém coordinate system neurčitosť uncertainty
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát
  Hunčíková Anna ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137830
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS
  Jakócsová Veronika ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144672
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS
  Kubica Lukáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136979
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
  Matúš Marcel ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137035
  bakalárska práca
  kniha

  kniha