Výsledky vyhľadávania

 1. Výpočet solárnej radiácie pomocou aplikácie a modifikácie softvérových nástrojov GIS
  Jakócsová Veronika ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144672
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Reklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javu
  Matúš Marcel ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137035
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS
  Kubica Lukáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136979
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Predikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dát
  Hunčíková Anna ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137830
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Spravovanie a analýza priestorových dát v databázovom systéme PostgreSQL/PostGIS
  Ďuračiová Renata ; 010130 
  Slovenský geodet a kartograf : . Roč. 24, č. 3 (2019), s. 18-26
  priestorová databáza spatiale database open-source softvér súradnicový systém coordinate system neurčitosť uncertainty
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Comparison of several methods for determining the effect of input factor on the predictive model created in GIS
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . S. 18
  spatial predictive model priestorový prediktívny model solar radiation solárna radiácia
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Aggregation of uncertain information and its implementation in geographic information systems and spatial databases
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan ; 010130 Caha Jan
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 153-158
  GIS fuzzy set aggregation operator
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimalizácia použitia bodových dát na priestorovú interpoláciu meteorologických charakteristík v horskom teréne
  Pocklan Tomáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137938
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Geografický informačný systém inteligentného verejného osvetlenia
  Pružinec Filip ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139406
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Tvorba GIS nástrojov na automatizované predspracovanie dát pre potreby strojového učenia
  Žabčíková Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124652
  bakalárska práca
  kniha

  kniha