Výsledky vyhľadávania

 1. Viacrozmerná štatistická analýza vybraných priestorových dát z oblasti Vysokých Tatier
  Matúš Marcel ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159082
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Carrier phase multipath modelling in short-term positioning
  Špánik Peter ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 31.08.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127982
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Assessment of machine learning algorithms for modeling the spatial distribution of bark beetle infestation
  Koreň Milan  Jakuš Rastislav Zápotocký Martin Barka Ivan Holuša Jaroslav Ďuračiová Renata ; 010130 Blaženec Miroslav
  Forests . Vol. 12, iss. 4 (2021), online, [19] s., art. no. 395
  machine learning geographical information systems spatial distribution model forest damage
  https://www.mdpi.com/1999-4907/12/4/395/html
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Determination of the effect of solar radiation in spatial predictive modelling of the bark beetle occurrence using several mathematical methods
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics II : . S. 177-183
  students t-test Studentov t-test bivariate analysis bivariačná analýza logistic regression logistická regresia Gini coefficient Giniho index fuzzy set fuzzy množina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Výpočet potenciálnej solárnej radiácie v oblasti Vysokých Tatier na základe dát z leteckého laserového skenovania
  Szabó Jakócs Veronika ; 010130  Pružinec Filip ; 010130 Ďuračiová Renata ; 010130
  GeoKARTO 2020 : . S. 52
  solárna radiácia solar radiation 3D modelovanie 3D modelling GIS
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
  Žabčíková Jana ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152212
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. A low-cost web-based smart street lighting geographical information system for smaller towns and villages
  Pružinec Filip ; 010130  Mego Peter Ďuračiová Renata ; 010130
  Open Computer Science . Vol. 10, iss. 1 (2020), online, s. 450-458
  intelligent lighting system web application geographical information systems
  https://www.degruyter.com/view/journals/comp/10/1/article-p450.xml
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. A bark beetle infestation predictive model based on satellite data in the frame of decision support system TANABBO
  Ďuračiová Renata ; 010130  Muňko Milan Barka Ivan Koreň Milan Resnerová Karolina Holuša Jaroslav Blaženec Miroslav Potterf Mária Jakuš Rastislav
  iForest-Biogeosciences and Forestry . Vol. 13, no. 3 (2020), online, s. 215-223
  priestorový predikčný model spatial predictive model napadnutie lykožrútom smrekovým bark beetle infestation GIS ROC krivka ROC curve smrek obyčajný Norway Spruce
  https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor3271-013
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Comparison of several methods for determining the effect of input factor on the predictive model created in GIS
  Ďuračiová Renata ; 010130  Jakócsová Veronika ; 010130
  Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 : . S. 18
  spatial predictive model priestorový prediktívny model solar radiation solárna radiácia
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 10. Optimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstva a jej realizácia v prostredí GIS
  Kubica Lukáš ; 010130  Ďuračiová Renata ; 010130 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136979
  bakalárska práca
  kniha

  kniha