Výsledky vyhľadávania

  1. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací : Průvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru
    Arlow Jim  Neustadt Ila
    2. auktual. a dopl. vyd
    Brno : Computer Press, 2007 . - 567 s.;tab.,schémy
    ISBN 978-80-251-1503-9
    softvérové inžinierstvo vývoj softvéru objektovo orientované programovanie
    príručka
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0100
    FIIT0020
    MTF0010
    SVF0002
    kniha

    kniha

  2. UML 2 and the Unified Process : Practical Object-Oriented Analysis and Design
    Arlow Jim  Neustadt Ila
    2. vyd.
    New Jersey : Addison-Wesley, 2006 . - 592 s
    ISBN 0-321-32127-8
    počítačová veda UML objektovo orientované metódy
    monografia
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FIIT0010
    kniha

    kniha

  3. UML a unifikovaný proces vývoje aplikací : Průvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru
    Arlow Jim  Neustadt Ila
    Brno : Computer Press, 2003 . - 387 s
    ISBN 80-7226-947-X
    programovacie metódy programovacie jazyky UML programovanie grafické programové systémy modelovací jazyk
    príručka
    Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
    FEI0101
    FIIT1000
    MTF0010
    kniha

    kniha