Výsledky vyhľadávania

 1. Požiadavky na vetranie kanalizácie v budovách
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 30, č. 1 (2022), s. 48-52
  vetranie splašková kanalizácia splaškové odpadové potrubia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Projekt kanalizácie vo vysokej budove
  Szőcsová Denisa ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162258
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Projekt vybraných častí ZTI v administratívnej budove
  Eliasová Simona ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2022
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2022 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164976
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Projekt kanalizácie vo vysokej budove
  Fazekaš Tadeáš ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158556
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Projekt kanalizácie vo vysokej budove
  Sokol Martin ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158585
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh vodného stabilného hasiaceho zariadenia v halovom objekte
  Gachová Natália ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158616
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh zariadenia na využívanie sivej a zrážkovej vody
  Tomíková Erika ; 010290  Jánošková Taťjana ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158619
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Udržateľnosť hospodárenia s pitnou vodou v diplomových prácach absolventov TZB
  Jánošková Taťjana ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 29, č. 4 (2021), s. 48-50
  pitná voda kanalizácia hospodárenie s dažďovými vodami
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Vetracie systémy kanalizácie v budove
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  Sanhyga 2021 : . USB kľúč, s. 99-107
  gravitačné prúdenie splašková kanalizácia systémy vetracie pretlak podtlak
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Meranie a rozpočítanie tepla 2021 : zborník prednášok z 20. konferencie s medzinárodnou účasťou. Senec, SR, 4. - 5. november 2021 [elektronický zdroj] zost. Taťjana Jánošková ; rec. Michal Piterka, Taťjana Jánošková
  Jánošková, Taťjana, ; 010290 (zost.) Piterka, Michal (rec.) Jánošková, Taťjana, ; 010290 (rec.)
  Meranie a rozpočítanie tepla 2021 20. 4. - 5. 11. 2021 Senec, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : SSTP, 2021 . - USB kľúč, 151 s.
  ISBN 978-80-89878-84-0
  meranie a rozpočítanie tepla vykurovanie príprava teplej vody
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha