Výsledky vyhľadávania

 1. Expertný systém kontroly plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  Hydroturbo 2018 : . USB kľúč, s. 356-362
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj optimalizácia simulácia hladinového režimu plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 170-183
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj expertný kontrolný systém optimalizačný model heuristické optimalizačné metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analysis of navigation on typical corridor on lower Váh using the CFD tools
  Orfánus Martin ; 010170  Dušička Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170 Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 9, no. 1 (2018), s. 54-58
  vessels navigation computational fluid dynamics Váh river
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby na Malom Dunaji.
  Jariabka Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=122036
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv geologického zloženia základovej pôdy na parametre plavebnej komory z gravitačných múrov
  Kandráč Patrik ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120820
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia typického plavebného stupňa triedy VIa z hľadiska parametrov prúdenia vody
  Vicianová Magdaléna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125346
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia návrhu plavebných stupňov matematickým modelovaním
  Královič Oliver ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 31.08.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133934
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo – štúdia uskutočniteľnosti - vráta plavebných komôr
  Možiešik Ľudovít ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 71-79
  Vodné dielo Gabčíkovo plavebné komory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Inovácia a modernizácia plavebných komôr Stupňa Gabčíkovo – štúdia uskutočniteľnosti - hydraulický systém plnenia a prázdnenia plavebných komôr
  Možiešik Ľudovít ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Orfánus Martin ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 81-96
  Vodné dielo Gabčíkovo hydraulický systém plavebnej komory plavebná komora
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zvýšenie efektivity, spoľahlivosti a bezpečnosti plavebnej prevádzky na Vodnom diele Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Orfánus Martin ; 010170 Kinczer Tomáš ; 010170
  XXIX. Plavebné dni : . S. 155-172
  Vodné dielo Gabčíkovo plavebná bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok