Výsledky vyhľadávania

 1. Podpora navigácie vo webových aplikáciách
  Ščípa Christian ; 070200  Lekavý Marián (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134986
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Automatizované plánovanie priemyselných procesov
  Benkovič Samuel ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (škol.)
  2016
  FIIT ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Študijný program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110005
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Predvídanie priradenia riešiteľov úlohám v manažmente sotvérového projektu
  Brocková Barbora ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (škol.)
  2016
  FIIT ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Študijný program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119207
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Využitie multiagentového prístupu pri riadení poľnohospodárskych strojov
  Gajdoš Michal ; 070200  Lekavý Marián ; 070200 (škol.)
  2016
  FIIT ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Študijný program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119233
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
  Košický Martin ; I300  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering RoboCup Chôdza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91251
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 6. Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
  Ferenčík Alexander ; I  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics strategy stratégia multiagentový systém umelá inteligencia strojové učenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87868
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 7. Automatizované plánovanie v e-turizme
  Lekeň Tomáš ; I200  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101027
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 8. RoboCup 3D simulovaná liga - nižšie schopnosti hráča
  Mešťaník Pavol ; I200  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211 . - 49 l. + príl.
  softvérové inžinierstvo Software Engineering RoboCup
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81361
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 9. RoboCup 3D - nižšie schopnosti hráčov
  Grega Jaroslav ; I  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering stabilization genetic algorithm genetický algoritmus stabilizácia genetické programovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100992
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Herná umelá inteligencia založená na multiagentovom prístupe
  Michalec Peter ; I200  Lekavý Marián (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 33 s príl.
  informatika Informatics artificial intelligence počítačová hra multiagentový systém umelá inteligencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65234
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha