Výsledky vyhľadávania

 1. Redukcia výberu pilotných uzlov v sekundárnej regulácii : Doktorandská dizertačná práca
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2006 . - 101 s príl (autoreferát)
  regulácia elektrického napätia pilotné uzly
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Influence of the local load for pilot bus selection
  Rakovský Martin ; M180 
  International Doctoral Seminar 2006 : . s.223-229
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh a realizácia online hry Scrable v prostrdí internetu : Bakalárska práca
  Závacký Pavol ; M6000  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006 . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle animácia počítačová
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Grafický podporný systém k výberu pilotných uzlov v prostredí Flash : Bakalárska práca
  Valúch Vladimír  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle pilotné uzly
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Algoritmy redukcie pri výbere pilotných uzlov
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Halenár Igor ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R187a-1/R187a-6
  pilotné uzly elektrizačné sústavy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Virtual control system of exothermic reactor using the controller KRGN 90. Virtuálny riadiaci systém exotermického reaktora na báze KRGN 90
  Kuník Stanislav ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000 Rakovský Martin ; M180
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  technologický proces regulátory programovateľné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Porovnanie najpoužívanejších databázových systémov : Bakalárska práca
  Vlček Peter  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 41 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle databázové systémy
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Algoritmus výberu pilotných uzlov s využitím princípu dekompozície
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000
  Process Control 2005 : . s.193 - /1-5
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Softvérová podpora pre cvičenia RPAV : Diplomová práca
  Tomašík Branislav  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 80 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle simulácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Spracovanie multimediálneho archívu na internete : Bakalárska práca
  Dobiš Ján  Rakovský Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2005
  MTF ; . - 42 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle klient/server software
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha