Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému varovania a vyrozumenia pre chladiace zariadenie
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000
  Ochrana obyvatelstva - DEKONTAM 2013 : . s.183-186
  autonómne systémy ice rink
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Determination of Ignition Temperature of Organic Dust Layers
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000 Kasalová Ivana ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 690-693 (2013), s.1469-1472
  ignition temperature dust layer
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Assessment of Functionality of Aged Cables at Loading by Heat Flux
  Tureková Ivana ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 652-654 (2013), s.508-511
  cables heat flux
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Study of Thermal Degradation of Polymers
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Balog Karol ; M5000 Pastier Martin ; M5000
  Advanced Materials Research : . Vol. 652-654 (2013), s.1664-1667
  polymer wastes thermal degradation
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 5. Assessment of human factor in production engineering
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000
  Occupational Safety and Hygiene : . s.567-571
  production engineering human factor
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Risk analysis as continuous process
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Modern trends in ergonomics and occupational safety : . s.75-84
  risk analysis management processes
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 7. Evaluation of artificial lighting at workstations
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Modern trends in ergonomics and occupational safety : . s.25-43
  evaluation Workstation lighting
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 8. Ignition of wood materials by heat flux depending on the surface treatment
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  Modern trends in ergonomics and occupational safety : . s.201-205
  wood materials surface treatment
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 9. Fire protection of materials in the creation of occupational safety
  Chrebet Tomáš ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Hrušovský Ivan ; M5000 Martinka Jozef ; M5000 Mitterová Iveta Tureková Ivana ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000 Vékony Peter ; M5000 Zachar Martin
  Modern trends in ergonomics and occupational safety : . s.179-225
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=278500
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Vplyv aplikácie intumescenčného náteru na tepelnú degradáciu elektrických káblov
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Pastier Martin ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  Spektrum . Roč. 13, č. 1 (2013), s.8-9
  tepelný tok elektrické káble
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok