Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k bezpečnosti obsluhy a pracovného prostredia tvárniacich strojov a zariadení : Dizertačná práca
  Vrábeľová Xénia ; M390  Sabo Milan (škol.) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007 . - 128 s autoreferát
  bezpečnosť práce bezpečnosť priemyselných procesov bezpečnosť strojov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Dodržiavanie bezpečnosti práce pri manipulácii s úžitkovými vozidlami = Observance of work safety by manipulation with commercial vehicles : Bakalárska práca
  Oravec Peter  Vrábeľová Xénia (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  BOZP zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Analyse of the human working proceeding of the operations press hydroautomatic desma 10690
  Vrábeľová Xénia ; M390  Sabo Milan ; M390
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.224
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Analýza pracovnej činnosti človeka na vybranom pracovisku : Bakalárska práca
  Bagó Marian  Vrábeľová Xénia (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  analýza rizík zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie pracovného zaťaženia obsluhy lisu sémantickým diferenciálom
  Vrábeľová Xénia ; M390  Sabo Milan ; M390
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006 : . s.384-390
  sémantický diferenciál pracovné zaťaženie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Bezpečnostné inžinierstvo : Návody na cvičenia
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 152 s
  ISBN 80-227-2462-9
  inžinierstvo bezpečnostné
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 7. Štatistické vyhodnotenie úrazovosti ako významný zdroj informácií pre riadenie rizika
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390 Demovič Stanislav
  Bezpečná práca . Roč. 3 (2006), s.7-9
  štatistika úrazovosť riziká
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - príručka
  článok

  článok

 8. Assessment of the working load
  Vrábeľová Xénia ; M390  Sabo Milan ; M390 Repková Zuzana ; M390
  International Doctoral Seminar 2006 : . s.255-257
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Aplikácia systémového prístupu pri návrhu konštrukcie. The application of system approach at the design of construction
  Sabo Milan ; M390  Vrábeľová Xénia ; M390
  Nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie 2006 : . s.104-108
  bezpečnosť a riziká analýza aspektovo-orientovaná výrobok
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Identifikácia rizikových faktorov pôsobiacich na ľudský organizmus : Bakalárska práca
  Harangozó Jozef ; M5000  Vrábeľová Xénia (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006 . - 50 s príl (1 CD-ROM)
  zabezpečovacia technika analýza rizík
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha