Výsledky vyhľadávania

 1. The gamma radiation induced changes in spice matrixes. EPR investigation
  Polovka Martin ; C9380  Šimko Pavol Brezová Vlasta ; C5210 Staško Andrej ; C5210
  V Vitamins 2006 (Health Ingredients Metabolism Analysis), 6th International Conference, Pardubice, Czech Republic . s.28-29
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Removal of benzene from water by adsorption on polymer materials
  Šimko Pavol  Kolek Emil Skláršová Božena Šimon Peter ; C5210
  Journal of Food and Nutrition Research . 45 (2006), s.179-182
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. The characterisation of selected gamma-irradiated spices (EPR study)
  Polovka Martin ; C9380  Brezová Vlasta ; C5210 Šimko Pavol
  Proceedings of the 3rd Central European Congress on Food . s.102
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Effect of plastic packages on benzo[a]pyrene concentration in sunflower oil
  Šimko Pavol  Skláršová Božena Šimon Peter ; C5210 Belajová Elena
  Czech Journal of Food Sciences . 24 (2006), s.143?148
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Effect of NaCl on the decrease of acrylamide content in a heat-treated model food matrix
  Kolek Emil  Šimko Pavol Šimon Peter ; C5210
  Journal of Food and Nutrition Research . 45 (2006), s.17-20
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Diffusion and adsorption of BaP from vegetable oils onto polyethylene terephtalate and low density polyethylene package
  Skláršová Božena  Šimko Pavol Šimon Peter ; C5210 Belajová Elena
  Journal of Food and Nutrition Research . 45 (2006), s.12-16
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. EPR investigation of gamma-irradiated ground black pepper
  Polovka Martin ; C9380  Brezová Vlasta ; C5210 Staško Andrej ; C5210 Mazúr Milan ; C5210 Suhaj Milan Šimko Pavol
  Radiation Physics and Chemistry . 75 (2006), s.309-321
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Inhibition of acrylamide formation in asparagine/D-glucose model system by NaCl addition
  Kolek Emil  Šimko Pavol Šimon Peter ; C5210
  European Food Research and Technology . 224 (2006), s.283?284
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Hodnotenie kvality rajčiakových pretlakov
  Lehkoživová Jarmila ; C4250  Karovičová Jolana ; C4250 Kohajdová Zlatica ; C4250 Šimko Pavol Suhaj Milan Macharová Lenka
  Laboralim 2005, Zborník prednášok z XV. Medzinárodnej konferencie o analytických metódach v potravinárstve, v súlade s harmonizáciou legislatívy EU v dňoch 22.-23. marca 2005 v Banskej Bystrici . s.207-210
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Hodnotenie kvality rajčiakových pretlakov
  Lehkoživová Jarmila ; C4250  Karovičová Jolana ; C4250 Kohajdová Zlatica ; C4250 Šimko Pavol Suhaj Milan Macharová Lenka
  Kvalita potravin . 5-2 (2005), s.8-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok