Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of nitridation and nitrooxidation processes on microstructure and corrosion properties of low carbon deep-drawing steels
  Dománková Mária ; M1000  Kebísková Jarmila Repková Terézia Lazar Roman ; M150 Kusý Martin ; M1000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 11, č. 1 (2011), s.40-51
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Likvidácia cestných vozidiel po vyradení z prevádzky = Disposal of road vehicles out of traffic : Diplomová práca
  Slaninka Radoslav  Lazar Roman (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  vyradené vozidlá - likvidácia autovraky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv rekonštrukcie ČOV Považská Bystrica na životné prostredie = Effect of reconstruction of WWTP Považská Bystrica on the environment : Diplomová práca
  Slaninková Marcela  Lazar Roman (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 81 s príl (1 CD-ROM)
  ČOV
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv kvality povrchu plechu na rozvoj plastickej deformácie výliskov pri tvárnení za studena = Influence of quality surface sheet on expansion of plastic deformity by cold mechanical working : Diplomová práca
  Roščák Ľubomír  Lazar Roman (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  tvárnenie za studena kvalita povrchu morfológia povrchu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza vlastností prietlačku pri doprednom pretlačovaní zo zliatiny Al-Mg-Si. The analysis of Al-Mg-Si alloy forward extruded part properties
  Bílik Jozef ; M3000  Lazar Roman ; M150 Poláčková Oľga ; M
  FORM 2008 : . s.91-94
  pretlačovanie zliatiny
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Výrobné systémy II. Manufacturing Systems II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Bílik Jozef ; M3000  Lazar Roman ; M150 Polák Karol ; M150 Ulík Anton ; M150
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 106 s
  ISBN 978-80-8096-049-0
  výrobné systémy tvárnenie priemyselná výroba
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Laser beam welding of steel sheets treated by nitrooxidation
  Marônek Milan ; M3000  Bárta Jozef ; M3000 Lazar Roman ; M150 Dománková Mária ; M1000 Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000
  61st Annual Assembly and International Conference of the International Institute of Welding : . s.1-8
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Moderné materiály pre tvárnené časti automobilov : Bakalárska práca
  Dobišová Marianna  Lazar Roman (xxx) ; M150
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007
  MTF ; . - 41 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Low-carbon sheet metals treated by nitrooxidation in fluid layer and their properties
  Marônek Milan ; M3000  Lazar Roman ; M150 Dománková Mária ; M1000
  Scientific Buletin . Vol. XXI (2007), s.461-466
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Nízkouhlíkové oceľové plechy upravené procesom nitrooxidácie vo fluidnej vrstve
  Lazar Roman ; M150  Marônek Milan ; M3000 Dománková Mária ; M1000
  Strojárstvo - Strojírenství . Roč. 11, č. 4 (2007), s.86/4-87/5
  oceľové plechy nitrooxidácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok