Výsledky vyhľadávania

 1. Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí
  Pohaničová Jana ; 053130 
  Designum . Roč. 26, č. 1 (2020), s. 54-63
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. S rešpektom k dielu nestora / aut. Jana Pohaničová
  Pohaničová Jana ; 053130 
  Arch : . Roč. 25, č. 1-2 (2020), s.16-21
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Architecture of Tatra Banka and phenomenon of tradition / aut. Jana Pohaničová, Katarína Ondrušová
  Pohaničová Jana ; 053130  Ondrušová Katarína ; 053130
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 471 - WMCAUS 2018. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 18-22 June 2018., (2019), art. no. 082042, [10 s.]
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Architektúra kúpeľných budov na Slovensku\Prípadová štúdia Sliač
  Pasiar Michal ; 053130  Pohaničová Jana ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 26.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-ARCH . - 134 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134075
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Franz Storno starší na Slovensku. Medzi romantickým historizmom a neogotickou fikciou
  Paulinyová Anna ; 053130  Pohaničová Jana ; 053130 (škol.)
  2019
  FAR ; Dátum obhajoby : 26.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : D-ARCH . - 107 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140417
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 6. The issue of evolution of opinions on gothic revival adaptations of the St Martin's Cathedral in Bratislava / aut. Jana Pohaničová, Patrik Baxa
  Pohaničová Jana ; 053130  Baxa Patrik ; 053130
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032079, WMCAUS 2019. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Prague, 17-21 June 2019
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Folk architecture as the source of inspiration (re)interpretation of folk architecture characteristics in slovak family house concepts on the present / aut. Kasman Peter, Jana Pohaničová
  Kasman Peter ; 053130  Pohaničová Jana ; 053130
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 255-263
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Alfred Piffl - nielen pamiatkar / aut. Jana Pohaničová
  Pohaničová Jana ; 053130 
  Zapomenutá generace : . S. 258-281 [3,17 AH]
  článok zo zborníka
  ABA - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Folk architecture as a source of inspiration: (Re)interpretation of folk architektura characteristics in Slovak family house concepts from 2009-2019 / aut. Kasman Peter, Jana Pohaničová
  Kasman Peter ; 053130  Pohaničová Jana ; 053130
  8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019 . S. 120-127
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Na pulze doby: Feiglerovci a industriálna architektúra Bratislavy / aut. Jana Pohaničová, Peter Buday
  Pohaničová Jana ; 053130  Buday Peter
  Technické pamiatky - zbierky, výskum a nové využitie - zborník z odbornej konferencie Dni technických pamiatok 2017, depozitáre, fondy a výskum / . S. 15-25
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok