Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv superfinišovacích nástrojov na drsnosť obrobeného povrchu = Influence of superfinish tools at a abrasiveness worked surface : Diplomová práca
  Mičuneková Mária  Rak Jozef (xxx) Bónišová Monika (konz.) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 89 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Modulárna výstavba parametrov superfinišovania. Modular construction of superfinishing parameters
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko ; M3000
  Rozvoj technológie obrábania DMC 2007. Development of metal cutting DMC 2007 : . s.191-194
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vyhodnotenie kvality povrchu po brúsení = Evaluation of surface quality after grinding : Diplomová práca
  Gašparovič Ján  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 91 s 1 CD-ROM
  brúsenie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Technologické aplikácie superfinišovania. Technological applications by superfinishing
  Bónišová Monika ; M160  Janáč Alexander ; M3000
  Funkčné povrchy v strojárstve 2007 v krajinách V4 : . s.25-28
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - habilitačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Vyhodnotenie kvality povrchu po superfinišovaní = Evaluation of surface quality after superfinishing : Diplomová práca
  Petrík Tomáš  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  superfinišovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Termické pomery v superfinišovaní. Thermic conditions by superfinishing
  Bónišová Monika ; M160  Lipa Zdenko ; M3000
  TRANSFER 2007. Využívanie nových poznatkov v strojárskej praxi : . s.113-115
  superfinišovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Termické pomery v obrábaní. Thermic conditions in machining
  Lipa Zdenko ; M3000  Bónišová Monika ; M160
  Rozvoj technológie obrábania DMC 2007. Development of metal cutting DMC 2007 : . s.221-224
  obrábanie termické pomery
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Geometrická, kinematická a dynamická analýza obrábania. The geometric, kinematic and dynamic machining analysis
  Lipa Zdenko ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Bónišová Monika ; M160
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.93-104
  obrábanie nástroje rezné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Výber meracej metódy pre meranie drsnosti brúsených povrchov = The choice of method for measuring the roughness of grinding texture : Diplomová práca
  Szabó Zoltán  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2007
  MTF ; . - 82 s 1 CD-ROM
  brúsenie drsnosť povrchu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Dokončovacie spôsoby obrábania = Finishing methods of machining for steels : Bakalárska práca
  Bartošek Lukáš  Bónišová Monika (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2007
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  dokončovacie spôsoby obrábania superfinišovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha