Výsledky vyhľadávania

 1. Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer / aut. Marek Mokráň, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Mokráň Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [5] s.
  LED driver luminaires lamps
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Mezopické videnie - čo to je a čo to prinesie pre prax? / aut. Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Dubnička Roman ; 032000
  Světlo : . Roč. 21, č. 2 (2018), s. 47-50
  http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/clanek/mezopicke-videnie-co-to-je-a-co-to-prinesie-pre-prax--2858
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Impact of measuring angular intervals on the luminous intensity distribution curves of luminaires for road lighting / aut. Lukáš Lipnický, Roman Dubnička, Dionýz Gašparovský
  Lipnický Lukáš ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Balkan light 2018 : . S. 279-281
  Goniophotometry road lighting luminous intensity distribution curves angular interval
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Meranie osvetlenosti povrchov podľa STN EN 12464-1
  Grigeľ Juraj ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : B-ENE . - 57 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131148
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Electrical parameters of dimmable luminaire / aut. Lukáš Lipnický, Peter Janiga, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  LUMEN V4 : . USB, S. 187-189
  LED power factor total harmonic distortion
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8521147
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Klasifikačný systém pre výpočet a meranie fotometrických parametrov osvetlenia pozemných komunikácií v podmienkach mezopického videnia dát. obhajoby 15.5.2018, č. ved. odb. 5-2-30
  Dubnička Roman ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.30. elektroenergetika ; Študijný program : D-EE . - 148 s., AUTOREF., 25 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100397
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Glare rating of LED luminaires for office lighting systems / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Marek Mokráň
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Mokráň Marek ; 032000
  Balkan light 2018 : . S. 286-289
  office lighting LED luminaires LIDC UGR
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Potential of energy savings in traffic-flow controlled street lighting systems / aut. Dionýz Gašparovský, Peter Janiga, Roman Dubnička, Tomáš Novák
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Dubnička Roman ; 032000 Novák Tomáš
  Proceedings of CIE 2018 "Topical conference on smart lighting" : . S. 123-132
  smart lighting street lighting road lighting energy savings traffic-flow lighting control
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Depreciation of room surfaces reflectance and their influence on maintenance factor of lighting systems / aut. Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Dubnička Roman ; 032000
  Proceedings of CIE 2018 "Topical conference on smart lighting" : . S. 238-246
  maintenance factor room surface maintenance factor reflectance interior lighting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Measurement photometric parameters of dental operating light / aut. Marek Mokráň, Roman Dubnička, Lukáš Lipnický
  Mokráň Marek ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  Balkan light 2018 : . S. 271-273
  LED measurement dental operating light
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok