Výsledky vyhľadávania

 1. On Exact Two-Sided Statistical Tolerance Intervals for normal distributions with unknown means and unknown common variability
  Janiga Ivan ; J0080  Garaj Ivan ; C7270 Witkovský Viktor
  Journal of Mathematics and Technology . Vol. 3, No. 1 (2012), s.25-32
  statistical tolerance interval tolerance factor
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Matematická štatistika
  Varga Štefan ; C7270  Komorníková Magda (rec.) ; V220 Nánásiová Oľga (rec.) ; V220 Garaj Ivan (rec.) ; C7270
  1. vyd.
  Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 219 s. [10,970 AH
  ISBN 978-80-227-3789-0
  skriptá
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Detekcia obsahu cudzorodej látky v potravinách pomocou kalibračnej funkcie s konštantnou smerodajnou odchýlkou
  Janiga Ivan ; J0080  Garaj Ivan ; C7270
  Zborník prednášok z konferencie a 34. zhromaždenie KZ SR : . s.44-50
  kritická hodnota
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Nový nástroj vo fáze analýzy v metóde šesť sigma
  Janiga Ivan ; J0080  Garaj Ivan ; C7270
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.124-128
  štatistický tolerančný interval
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Obojstranné tolerančné intervaly normálneho rozdelenia v stratéhii 6-sigma
  Garaj Ivan ; C7270  Janiga Ivan ; J0080
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 6, č. 4 (2010), s.50-56
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. On exact two-sided statistical tolerance intervals for normal distributions with unknown means and unknow common variability
  Janiga Ivan ; J0080  Garaj Ivan ; C7270
  XXX
  článok

  článok

 7. On two-sided statistical tolerance intervals for normal distributions with unknown parameters
  Janiga Ivan ; J0080  Garaj Ivan ; C7270
  Measurement 2009 : . s.57-60
  statistical tolerance interval tolerance factor štatistický tolerančný interval
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Comparison of minimum detectable concentration with the IUPAC detection limit
  Janiga Ivan ; J0080  Mocák Ján ; C1180 Garaj Ivan ; C7270
  Measurement Science Review [elektronický zdroj] . Vol. 8, Section 1, No. 5 (2008), s.108-110
  hranica identifikácie hranica detekcie limit of detection limit identification
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Necentrálne T-rozdelenie a interval spoľahlivosti parametra necentrality
  Garaj Ivan ; C7270 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 4, č. 1 (2008), s.40-45
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 10. Štatistický tolerančný interval - nástroj riadenia kvality
  Janiga Ivan ; J210  Garaj Ivan ; C7270
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 3, č. 4 (2007), s.46-57
  statistical tolerance interval quality control štatistický tolerančný interval riadenie kvality
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok