Výsledky vyhľadávania

 1. Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
  Danihel Filip ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146273
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Geotechnický návrh a posúdenie založenia mostného objektu č. 205 na ceste I/77 v Bardejove.
  Szabó Alexander ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152213
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Chrobák Daniel ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136706
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. The Use of Finite Element Method in Design of the Rockfill Dam Body of the Pump-Station Hydropower Plant
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 549-556
  rockfill dam pump-station hydropower plant subsoil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The use of the finite element method in the optimization of the foundation of a bridge structure over the Danube river
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Kuzma Jozef Sumec Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 557-564
  foundation design bridge soil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Požiadavky na výsledky geotechnického prieskumu z hľadiska optimálneho návrhu geotechnických konštrukcií
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 44-55
  geotechnický prieskum statik - geotechnik geotechnické údaje geotechnický návrh geotechnické konštrukcie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Analýza zvislých deformácií podzemnej konštrukcie zohľadňujúca jej funkčnú zmenu
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 179-186
  prívodný kanál priepust kvartérne podložie deformačná analýza zaťažovací stav
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Diagnostika a návrh sanácie Ožďanského tunela
  Havlíček Peter ; 010110  Paulík Peter ; 010110 Hruštinec Ľuboš ; 010150 Gašpárek Jakub ; 010110
  Sanácia betónových konštrukcií : . S. 49-54
  tunel rekonštrukcia diagnostika tunel reconstruction diagnostics
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Geotechnická analýza zmeny vodohospodárskej stavebnej konštrukcie na konštrukciu dopravnú
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Slávik Ivan ; 010150
  Vplyv stavebných konštrukcií na prírodné prostredie : . CD-ROM, s. 82-93
  prívodný kanál cestný tunel zaťažovacie stavy deformačná analýza izoplochy deformácií
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. NUMERICKÁ ANALÝZA ČASOVÉHO VÝVOJA ZVISLÝCH DEFORMÁCIÍ NEOGÉNNEHO PODLOŽIA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.
  Fábryová Chalupková Karina ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.08.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120066
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha