Výsledky vyhľadávania

 1. Geotechnical analysis of transforming a water management structure to a transportation structure
  Slávik Ivan ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150
  47th Conference Foundation Engineering 2019 . online, s. 17-24
  culvert channel deformation analysis loading state quaternary gravels settlement supply channel
  https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/7033
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Geotechnický návrh a posúdenie hĺbkového založenia staticky náročného mostného objektu na diaľnici D1 v zložitých inžinierskogeologických pomeroch
  Fratrič Andrej ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166201
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Numerická analýza vplyvu spôsobu razenia železničného tunela na vnútorné sily a deformácie v sekundárnom ostení tunela
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef (rec.) Slávik Ivan ; 010150 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2020 . - 213 s.
  interakcie konštrukcie tunela s horninovým prostredím napätia a deformácie numerická analýza metóda konečných prvkov
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Influence of the stiffness and bonding of the "foundation–subsoil" interaction system on contact stresses distribution and deformations of the shallow square foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 601-612
  foundation – subsoil interaction settlement contact stresses shallow square foundation stiffness of foundation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Influence of the stiffness and bonding of the "foundation–subsoil" interaction system on contact stresses distribution and deformations of the spread strip foundations
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2020. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 20. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 613-623
  foundation – subsoil interaction stiffness of foundation shallow strip foundation contact stresses settlement
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The use of the finite element method in the optimization of the foundation of a bridge structure over the Danube river
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Kuzma Jozef Sumec Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 557-564
  foundation design bridge soil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
  Danihel Filip ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146273
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Chrobák Daniel ; 010150  Hruštinec Ľuboš ; 010150 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136706
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. The Use of Finite Element Method in Design of the Rockfill Dam Body of the Pump-Station Hydropower Plant
  Hruštinec Ľuboš ; 010150  Sumec Jozef Kuzma Jozef
  SGEM 2019. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 19. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 549-556
  rockfill dam pump-station hydropower plant subsoil - structure interaction FEM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Požiadavky na výsledky geotechnického prieskumu z hľadiska optimálneho návrhu geotechnických konštrukcií
  Hruštinec Ľuboš ; 010150 
  Zakladanie stavieb 2019 : . USB kľúč, s. 44-55
  geotechnický prieskum statik - geotechnik geotechnické údaje geotechnický návrh geotechnické konštrukcie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok