Výsledky vyhľadávania

 1. Controlled Switching of the T 402 Transformer on the Križovany 400 kV Substation
  Janíček František ; E020  Mucha Martin ; E130 Česnek Karol Kováčik Jozef ; E130
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 61, No. 1 (2010), s.11-19
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 2. Verification of Correct Source Arrester Design and Position in Feeder of Line V044 Križovany
  Mucha Martin ; E130  Janíček František ; E020 Kováčik Jozef Česnek Karol
  Control of Power Systems '08 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Synchronized Switching of Unloaded Autotransformer
  Mucha Martin ; E130  Janíček František ; E020
  Electric Power Engineering 2008 : . s.413-417
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Utilizing of Wavelet Transform for Design of New Protection Algorithms
  Mucha Martin ; E130  Janíček František ; E020
  Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej . Z. 60, Nr. 323 (2008), s.173-174
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - učebnica
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Simulation of Switching Overvoltages in ATP
  Eleschová Žaneta ; E020  Beláň Anton ; E020 Mucha Martin ; E130
  Elektroenergetika 2007 : . s.371-375
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenska
  Janíček František ; E020  Mucha Martin ; E130 Poljovka Peter ; E020
  Elektroenergetika 2007 : . s.573-577
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Optimization Principles of Preventive Maintenance
  Janíček František ; E020  Ferenc Milan Kovács Zoltán Mucha Martin ; E130
  Elektroenergetika 2007 : . s.651-654
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 8. Selected Characteristics of Atmospheric Icing in the High-Mountain Conditions
  Ostrožlík Marián  Mucha Martin ; E130
  Tokyo Electric Power Company, 2007
  IWAIS 2007 : . 2007), s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Optimization of Preventive Maintenance for Equipment in Electrical Power Industry
  Janíček František ; E020  Ferenc Milan Kovács Zoltán Mucha Martin ; E130 Poljovka Peter ; E020
  Energomatika 2007 : . s.CD-Rom
  optimalizácia údržby funkcie spoľahlivosti krivka vaňová
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. A Transient Protection Relay Using Wavelet Transform
  Janíček František ; E020  Mucha Martin ; E130
  Energomatika 2007 : . s.CD-Rom
  diskrétna Waveletova transformácia spracovanie signálov sústava filtrov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok