Výsledky vyhľadávania

 1. Biodegradation and ecotoxicity study of soil contaminated by pentachlorophenol (PCP) using bioaugmentation and addition of sorbents
  Sejáková Zuzana ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Tóthová Katarína
  World Journal Of Microbiology & Biotechnology . Vol. 25, Iss. 1 (2009), s.243-252
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Bioremediation of soil contaminated with pentachlorophenol (PCP) using humic acids bound on zeolite
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemosphere . 66-5 (2007), s.783-790
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Sorption of PCP by cell wall β-D-glucan isolated from Saccharomyces cerevisiae
  Pajtinka Martin  Kogan Grigorij Sejáková Zuzana ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Current Chemistry and Biochemistry of Saccharides, Book of Abstract, April 20, 2007, Prague . s.38
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremediácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila
  Chemické listy . 101-10 (2007), s.767-870
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Bioremediation of PCBs in long-term contaminated soil.
  Sejáková Zuzana ; C4310  Cajthaml Tomáš Brennerová Marie Čechová Zuzana ; C4310 Dercová Katarína ; C4310
  Book of Proceedings of the 4th Biosorption and Biodegradation Symposium . s.98
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Toxicity of low-chlorinated phenols and pentachlorophenol
  Skokanová Marianna ; C4310  Dercová Katarína ; C4310 Sejáková Zuzana ; C4310
  Junior Scientist Conference 2006 : . s.267-268
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Use of humic acids for bioremediation of soil contaminated with pentachlorophenol (PCP)
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310 Ružička J. Čičmanová Jana
  e-Proceedings Protection and Restoration of the Environment VIII . s.P023, 1-8
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Potential use of organomineral complex (OMC) at bioremediation of soil contaminated with organic (PCP) and inorganic (Pb, Cd) pollutants
  Dercová Katarína ; C4310  Barančíková Gabriela Makovníková Jarmila Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310
  Vedecké práce VÚPOP . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Sorption capacities of fungal polysaccharides of cell walls for PCP
  Pajtinka Martin  Sejáková Zuzana ; C4310 Kogan Grigorij Dercová Katarína ; C4310
  Proceedings of the 34th Annual Conference on Yeasts, Smolenice . s.25
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Potenciálne využitie organo-minerálneho komplexu pri bioremedácii kontaminovaných pôd
  Dercová Katarína ; C4310  Sejáková Zuzana ; C4310 Skokanová Marianna ; C4310
  Zborník príspevkov konferencie Sanační technologie IX, Luhačovice, 24.-25. máj 2006 : . s.171-173
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok