Výsledky vyhľadávania

 1. Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 6 (2016), s. 32-36
  zemný plyn natural gas
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Hydráty plynu ako zdroj energie budúcnosti / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 4 (2016), s. 19-24
  zemný plyn palivo natural gas fuel
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Projektový a konštrukčný návrh napájacej nádrže parnej kotolne
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133476
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Návrh, optimalizácia a energetická bilancia systému zásobovania teplom a chladom
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133475
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Vplyv konštrukčného riešenia a prevádzky podávača kotla na dendromasu na emisie oxidu uhoľnatého
  Bálint Michal ; 020060  Rajzinger Ján (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Študijný program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133148
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Analysis of selected thermodynamic derivative properties of natural gas pipeline flow model / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň, Milan Malcho, Jozef Jandačka
  Rajzinger Ján ; J270  Ridzoň František ; J260 Malcho Milan Jandačka Jozef
  Manufacturing technology . Vol. 15, no. 5 (2015), s. 893-899
  natural gas gas pipeline zemný plyn plynovod
  http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84961315673&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=1213-2489&nlo=&nlr=&nls=&sid=E055B44A4ED3F2080F03D4A725F1C743
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Technicko-ekonomická analýza možnosti aplikácie expanznej turbíny s kogeneráciou v prevádzke / aut. Stanislav Gajdošík, Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Gajdošík Stanislav  Rajzinger Ján ; 020270 Ridzoň František ; 020260
  Vykurovanie 2015 : . S. 145-148, CD- ROM
  zemný plyn natural gas expanzná turbína expansion turbine
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Termodynamická analýza možnosti využitia tlakovej energie plynu v systémoch s kogeneráciou / aut. Ján Rajzinger, Stanislav Gajdošík, František Ridzoň
  Rajzinger Ján ; 020270  Gajdošík Stanislav Ridzoň František ; 020260
  Vykurovanie 2015 : . S. 141-144, CD-ROM
  zemný plyn expanzná turbína natural gas expansion turbine
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv vybraných parametrov na prenos tepla medzi potrubím plynovodu a jeho okolím v geologickej oblasti Záhorskej nížiny
  Poláková Zuzana ; 020060  Rajzinger Ján (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.29. energetika ; Študijný program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99454
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Aplikácia metódy riadenia údžby a inšpecií založenej na rizikách na 27 MW turbokompresorovej jednotke Cooper-Rolls spoločnosti Eustream.
  Uherčík Marek ; 020060  Rajzinger Ján (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.29. energetika ; Študijný program : I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112930
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha