Výsledky vyhľadávania

 1. Fractionation and Identification of Some Phenolics Extracted from Evening Primrose Seed Meal
  Zahradníková Lucia ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Sékelyová Zuzana ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250
  Czech Journal of Food Sciences . 26-1 (2008), s.58-64
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Antibacterial screening of some plant extracts
  Krajčová Eva ; C4250  Zahradníková Lucia ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250 Schmidt Štefan ; C4250 Greifová Mária ; C4250
  Industrial Toxicology 07, 27th International Symposium Proceedings, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic : . s.453-456
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Antioxidačná aktivita etylacetátových frakcií pupalky dvojročnej
  Zahradníková Lucia ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250 Krajčová Eva ; C4250
  Zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie LABORALIM 2007 o analytických metódach v potravinárstve, vsúlade s legislatívou EÚ. B. Bystrica, 7.-8.2.2007 . s.446-450
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Free radical scavenging properties of evening primrose meals
  Zahradníková Lucia ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Sékelyová Zuzana ; C4250 Krajčová Eva ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250 Zufarov Oybek ; C4250
  Industrial Toxicology 07, 27th International Symposium Proceedings, May 30 - June 1, 2007, Bratislava, Slovak Republic : . s.447-452
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Možnosti stabilizácie jedlých tukov počas mikrovlnného ohrevu
  Janáč Lukáš ; C4250  Sekretár Stanislav ; C4250 Schmidt Štefan ; C4250 Zahradníková Lucia ; C4250
  ChemZi - Chemické zvesti . s.137-138
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. UV metódy pri analýze oxidácie tukov.
  Sekretár Stanislav ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Janáč Lukáš ; C4250 Zahradníková Lucia ; C4250 Zufarov Oybek ; C4250
  Zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie LABORALIM 2007 o analytických metódach v potravinárstve, vsúlade s legislatívou EÚ. B. Bystrica, 7.-8.2.2007 . s.43-47
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Singletový kyslík a oxidácia tukov.
  Sekretár Stanislav ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Zahradníková Lucia ; C4250 Janáč Lukáš ; C4250 Zufarov Oybek ; C4250
  Sborník přednášek z XLV. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků. Janov nad Nisou 16.-18. 5. 2007. . s.60-64
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Obtaining of activetd carbons from rice hull ash : CHEMICAL PAPERS
  Zufarov Oybek ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250 Serkaev Qamar ; C4250 Zahradníková Lucia ; C4250 Janáč Lukáš ; C4250
  ChemZi - Chemické zvesti . s.267-267
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Monitorovanie oxidácie tukov počas mikrovlnného ohrevu UV metódami
  Janáč Lukáš ; C4250  Sekretár Stanislav ; C4250 Schmidt Štefan ; C4250 Zahradníková Lucia ; C4250
  Zborník prednáškových a posterových príspevkov zo XVI. Medzinárodnej konferencie LABORALIM 2007 o analytických metódach v potravinárstve, vsúlade s legislatívou EÚ. B. Bystrica, 7.-8.2.2007 . s.233-236
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Test oxidačnej stability niektorých rastlinných tukov metódami zrýchlenej oxidácie.
  Zahradníková Lucia ; C4250  Schmidt Štefan ; C4250 Sekretár Stanislav ; C4250 Janáč Lukáš ; C4250
  Sborník přednášek z XLV. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků. Janov nad Nisou 16.-18. 5. 2007. . s.22-29
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok